D-Support wint EADV Award met team van diabetes verpleegkundigen

PERSBERICHT

Op donderdag 16 maart is de EADV Award 2017 uitgereikt aan Stichting D-Support, een organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen met diabetes. De EADV-Award Best Practice wordt iedere twee jaar toegekend aan een diabetesverpleegkundige of een team van diabetesverpleegkundigen dat zich onderscheidt in de ontwikkeling en implementatie van een best practice in de diabetesverpleegkundige praktijk. De Award werd uitgereikt op donderdag 16 maart tijdens het EADV-symposium in Nieuwegein aan Guusje Neijens (Deventer), Mirjam Offringa (Haga JKZ Den Haag), Cathelijne van de Sande (KDCN Nijmegen) en Rianne de Kruif (Twee Steden Elizabeth Ziekenhuis Tilburg).

Uitreiking EADV Award aan D-Support diabetes verpleegkundigen

 

Vernieuwende aanpak voor kinderen met diabetes

Stichting D-Support won de EADV Award vanwege haar vernieuwende aanpak om gezinnen met kinderen die diabetes hebben te ondersteunen. Dit doen zij door oppassers te trainen op kennis en vaardigheden in relatie tot kinderen met diabetes. Mirjam Offringa, kinderdiabetesverpleegkundige en vrijwilliger bij D-Support, vertelt: “Ik bereid ze voor wat ze te wachten staat in het gezin waar ze oppas zijn. Ik vraag naar hun oppaservaring, leg ze uit hoe een insulinepen of -pomp werkt en ik bespreek situaties met ze die zich zouden kunnen voordoen. Wat doe je bijvoorbeeld als een kind zich niet wil laten prikken.” De aanpak draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor gezinnen met kinderen met diabetes.

 

Voordracht

D-Support werd voorgedragen door Karin van Leeuwen, een ouder die samenwerkt met de stichting. “Wat D-Support onderscheidt van eerdere initiatieven is dat het kind met diabetes en het gezin het uitgangspunt is waar een veilige en adequate oppas bij gezocht wordt. De oppas kan diabetes hebben, maar het is geen voorwaarde. Trainingen zijn er voor iedereen dus ook voor buren, kennissen, familie en mensen die zich spontaan aanmelden.”

Prijs

Met het winnen van de prijs heeft D-Support € 2.500 tot haar beschikking gekregen. Dit zal gebruikt worden om het aantal oppassers dat ingezet kan worden op te schalen.

 

Telefoon: 06-12.09.72.16 (Sitla Bonoo)

E-mail: info@d-support.org

Website: http://www.d-support.org

Facebook: Stichting D-Support voor kinderen met diabetes / Twitter:  @DStichting

Het persbericht kunt u hier downloaden. 

Zie een fotoreportage van Guus Herbschleb, Hoogland

 

Interviews met de winnaars

Guusje Neijens

Guusje Neijens is één van de initiatiefnemers van D-Support. Ze is na haar HBO-V haar loopbaan gestart in het Deventer Ziekenhuis. Met die ervaring op zak stroomde ze in de thuiszorg. Het helpen van mensen in hun thuisomgeving lag haar veel beter dan een ziekenhuisregime. Toen haar lievelingsoom naar wie ze genoemd is kwam te overlijden aan de complicaties van diabetes maakte ze de overstap van de algemene thuiszorg naar de diabeteszorg, in eerste instantie voor een grote huisartsengroep in Deventer. Hiernaast heeft ze gewerkt bij de Diabetesvereniging Nederland als beleidsmedewerker, waar ze o.a. kinderdiabetes vakantie kampen medisch organiseerde. Daarnaast deed ze ook vrijwilligerswerk voor de vereniging. Tijdens dat werk zag ze hoeveel impact de diabetes bij een kind heeft op een gezin. In 2012 ontstond tijdens een kamp voor tieners met diabetes op Vlieland samen met kinderarts Agnes Clement-de Boers het idee om iets te doen voor deze gezinnen. Een jaar later deed Maryse Beumer als “oudere tiener met diabetes” een oproep aan mensen die mee wilden werken aan een oppascentrale. Guusje legde contact met Maryse en haar moeder en al brainstormend met Agnes Clement-de Boers ontstond een samenwerking. Vooral vanuit het idee dat er een breed draagvlak nodig is om het ideaal waar te maken: de praktische druk van de diabetes verminderen. Er zijn sindsdien heel veel stappen gezet:

Guusje Neijens, (kinder-)diabetesverpleegkundige

 

Oprichting Stichting

De Stichting D-Support is 14 november 2014 (Werelddiabetesdag) opgericht en er is een infrastructuur is opgebouwd om het werk te communiceren.

 

Training is ontwikkeld

Dat diabetes bij een kind ontwrichtend kan werken in het gezin is bekend, en de noodzaak van tijdige ondersteuning van gezinnen raakt steeds meer gegrond bij de diabetesteams in het land. Verschillende diabetesverpleegkundigen hebben hun kennis en ervaring vrijwillig ingezet om trainingen te ontwikkelen voor oppaskandidaten. Intussen hebben zich tientallen oppassers gemeld, waarvan een deel al getraind is.

 

D-Support is partner van het Nationale Preventie Programma “Alles is Gezondheid”. Heel belangrijk is dat hier erkend wordt dat de stichting een preventief effect kan hebben. Guusje heeft op de ISPAD (congres van de: International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes) een poster gepresenteerd over de ervaring van de druk die informele zorg legt bij ouders en verzorgers van een kind met diabetes. De komende tijd gaat Guusje de uitdaging aan om D-Support verder uit te bouwen tot een organisatie die meehelpt om de ondersteuning van gezinnen die kinderen hebben met diabetes te verbeteren.

Cathelijne van de Sande

Cathelijne werkt 16 jaar als kinderdiabetesverpleegkundige  en is verbonden aan het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen dat ruim 300 kinderen onder behandeling heeft. Het centrum bestaat al 8 jaar en is een samenwerkingsverband tussen RadboudUmc en CWZ Nijmegen. Cathelijne is betrokken geweest bij de oprichting van het centrum.

Cathelijne van de Sande, kinderdiabetesverpleegkundige KDCN Nijmegen

Betrokkenheid bij D-Support

Net als de collega-genomineerden zegt Cathelijne:” Ik zag hoe groot de impact is op het gezin als blijkt dat een kind of meer kinderen diabetes hebben, met name als het gaat om jonge kinderen”. Het initiatief om een oppas te bemiddelen voor ouders  met een kind dat diabetes heeft, ondersteunt ze ook volledig. Haar kennis heeft ze ingezet o.a. door mee te denken in het samenstellen van de informatie waarover een oppas zou moeten beschikken om op een kind met diabetes te passen. Het werk voor D-Support doet ze naast haar reguliere werk als verpleegkundige.

 

Verbeteringen in diabeteszorg voor kinderen

Cathelijne zegt over kinderen die naar school gaan: “Op dat terrein moet er nog heel wat gebeuren. Ouders gaan vaak minder werken. Jonge kinderen van 5 jaar oud die naar school gaan kunnen soms de meter en de pomp bedienen, maar hebben moeite met het lezen en interpreteren van de glucosewaarden.

In het algemeen is er veel bekend over diabetes type II. Over de gevolgen en impact van Diabetes Type I op het dagelijks leven van een kind en het gezin is minder bekend. Voor een kind dat naar school gaat is het lastig als het op school hulp nodig heeft van thuiszorg bij het spuiten. In de regio Nijmegen ondersteunen leerkrachten daar gelukkig vaak bij.

Gesprekken om te komen tot juiste kennis en afspraken tussen docenten, ouders, mentoren helpen om een kind met diabetes zo gewoon mogelijk naar school te laten gaan, zonder dat de diabetes teveel impact heeft op de schoolbeleving.”

 

Mirjam Offringa

Mirjam is verbonden aan het Haga/Julianakinderziekenhuis Den Haag: “Ik begon aanvankelijk met een studie economie in Groningen. In het gezin waar ik verbleef kreeg de oudste zoon die toen 7 jaar oud was diabetes. Ik zag van dichtbij wat voor impact dit had  op het gezin. Dit maakte zoveel indruk  op me dat ik besloot  verpleegkunde te gaan studeren. Ik was toen 19 jaar oud en heb er nooit spijt van gehad. Ik werk nu al 20 jaar als kinderdiabetesverpeegkundige.”

Mirjam Offringa, kinderdiabetesverpleegkundige Haga JKZ Den Haag

Betrokkenheid bij D-Support

“Ik kwam in aanraking met D-Support  door  Guusje Neijens. Zij vertelde mij op een scholing over het initiatief om oppas te organiseren voor gezinnen met een kind dat diabetes heeft. Ik was meteen enthousiast.

Wat ik doe is jongeren die willen oppassen instrueren. Ik bereid ze voor wat ze te wachten staat in het gezin waar ze oppas zijn. Ik vraag naar hun oppaservaring, leg ze uit hoe een insulinepen of -pomp werkt en bespreek situaties met ze die zich zouden kunnen voordoen. Wat doe je bv als een kind zich niet wil laten prikken.

De instructie van de oppassers doe ik in mijn vrije tijd.”

 

Waarom is dit zo belangrijk?

Het hebben van een oppas met kennis van diabetes betekent echt een verlichting in de zorg die ouders hebben voor hun kind. Ze kunnen dan met een gerust hart naar een ouderavond, iets  doen met een van de  andere kinderen uit het gezin of gewoon lekker een avondje uit!

Rianne de Kruif

Rianne werkt al 10 jaar als kinderdiabetesverpleegkundige  en is verbonden aan het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg

Rianne de Kruif, kinderdiabetesverpleegkundige Elisabeth Twee Stedenziekenhuis Tilburg

Betrokkenheid bij D-Support

“Ik raakte  in gesprek met Karin van Leeuwen (moeder van een kind met diabetes bij ons in de zorg) die voor Kidz en Ko familiedagen organiseert voor families met kinderen met diabetes. Van daaruit ben ik ook in contact gekomen met de Stichting D-Support die het initiatief  heeft genomen om oppassers met kennis van diabetes ook in andere regio´s te trainen.”

Rianne heeft de scholing ontwikkeld en uitgevoerd voor oppassers in Noord Brabant. Op haar poliklinisch spreekuur  komen ook jongeren die ze, indien nodig, benadert om oppaswerk te doen. Hiertoe organiseert ze informatiebijeenkomsten waarbij ze op basis van haar kennis een inschatting maakt of de jongeren die interesse hebben geschikt zijn om op te passen. Ze let daarbij op de mentaliteit van de jongere, wie is de jongere en hoe gaat hij/zij om met de eigen zorg voor diabetes, omdat oppassen bij een jong kind met diabetes een verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Ik zie mezelf als een spin in het web als het gaat om diabeteszorg voor kinderen, het werven van oppassers voor de oppascentrale en het samenwerkingsverband met D-support in de regio. Karin van Leeuwen is vervolgens de coördinator van deze regio.

We vinden het prettig dat we oppassers informatiebijeenkomsten aan kunnen bieden waarbij  er over verschillende onderwerpen gesproken wordt:

  • Wat vind je leuk aan oppassen.
  • Hoe kijk je er tegenaan dat je de zorg voor diabetes bij een ander moet geven, is dit anders dan de zorg voor je eigen diabetes?
  • Wat heb je nodig aan informatie om de verantwoording voor een kind goed te kunnen dragen.
  • Uitdelen en bespreken van stappenplan wat te doen met hypo/hyperglycaemie.

De uiteindelijke match van een jongere met een gezin gebeurt middels een gesprek waar Karin bij aansluit.

We hopen dat we op korte termijn al meerdere matches kunnen maken zodat een kind een soort “maatje” krijgt als oppas en ouders met een gerust hart er even tussenuit kunnen gaan. Het laatste is echt nodig want zorg voor je kind met diabetes is 24/7.

 

Updated: 19 maart 2017 — 10:29