Agnes Clement- De Boers: Er ligt nog een hoop werk

De redactie van de nieuwsbrief had een interview met voorzitter Agnes Clement – De Boers, voorzitter van D-Support over het werk van D-Support.

Vraag: Wat heeft D support afgelopen jaar bereikt.

Agnes: Er zijn nu ruim honderd (kandidaat)oppassers verspreid over heel Nederland. Ongeveer 20 gezinnen hebben een oppas (per gezin blijken ongeveer 3 oppassers nodig)

Het matchen van gezinnen en oppassers gaat minder snel dan we aanvankelijk dachten. En dit heeft vooral te maken met wederzijdse wensen die niet altijd overeen komen. Beetje bij beetje leren we steeds meer wat er echt nodig en belangrijk is om een goede oppas passend in een gezin te vinden.

In de regio Tilburg is Karin van Leeuwen aangehaakt als regiocoördinator. Als moeder van een kind met diabetes had zij al plannen voor een oppasdienst. Het plan is om bij verdere uitbreiding van D-Support ook in andere regio’s coördinatoren te zoeken.

Om het hele proces  te ondersteunen en te verbeteren zijn we vanaf januari 2017 gaan samenwerken met Amrit Consultancy, die een bureaufunctie vervult en het ICT deel (vernieuwde website, elearning, webdatabase)

De eerste versie van de diabetes  e-learning is gemaakt en operationeel geworden, dank zij financiële steun van de Rotary Den Haag. Op deze manier kan de diabetes kennis van iedereen verbeterd en getoetst worden.

Vraag: Waarom deze dag voor oppassers en vrijwilligers

Agnes: Sommige mensen zijn al verbonden met D-Support vanaf het begin. Anderen zijn pas net aangeschoven. Wij denken dat het heel leuk en zinvol is als deze mensen met elkaar kennis kunnen maken en ervaringen kunnen uitwisselen. Hiernaast gebruiken we deze dag om de diabeteskennis op te frissen voor alle oppassers, en om over de ontwikkelingen van D-support te vertellen.

Maar eigenlijk is voor D-support de allerbelangrijkste reden van deze dag, om alle oppassers en vrijwilligers persoonlijk te kunnen bedanken voor eenieders inzet met, naar wij hopen, een hele leuke dag.

Vraag: Wat gaat D-Support in 2017 nog doen?

Agnes: Er zijn meerdere trajecten die lopen om D-Support verder neer te zetten;

– het verwezenlijken van een ‘oppas app’: samen met Diasit (Friesland) en het Diabetesfonds zal de al bedachte ‘oppas app’ gebouwd worden.

– Het realiseren van opvang op zorgboerderijen: soms is het wel heel fijn om naar een leuke plek te gaan zoals een boerderij voor een korte of langere periode. Het plan is om een pilot op te zetten bij een eerste zorgboerderij, waarbij de medewerkers door D-support in diabetes worden getraind.

– Het trainen van Buddy’s: voor Buddy netwerk Den Haag gaan, nog dit jaar, 10 buddy’s diabetesscholing krijgen. Hierna kunnen zij ingezet worden bij tieners met diabetes die wel een extraatje kunnen gebruiken.

– De samenwerking met de DVN en met stichting ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ zal verder worden uitgewerkt

Er ligt dus nog een hoop werk. Maar met het geëngageerde team dat zich zeer betrokken voelt bij het werk van D Support kunnen we dit zeker gaan realiseren de komende tijd.

Updated: 10 september 2017 — 10:56