Guusje Neijens: D-Support traint oppassers

Guusje Neijens is diabetesverpleegkundige en medeoprichter van Stichting D-Support. Bij D-Support  bemiddelt en traint zij oppaskandidaten die daarna veilig kunnen worden ingezet bij kinderen met diabetes mellitus type1 (verder afgekort als diabetes)

Het idee voor gekwalificeerde diabetesoppas ontstond in 2012 op een diabeteskinderkamp waar Guusje en kinderarts Agnes Clement deel uitmaakten van het medische team. Ouders vertelden hoe lastig het is om oppas te vinden. Een diabetesoppas zou zeker een hele zorg van ouders afnemen. Guusje: “Agnes en ik keken elkaar aan en zeiden: dat knelpunt gaan we oplossen. We schetsten de grote lijnen en betrokken jongeren, ouders en professionals bij hun initiatief.”
Op Werelddiabetesdag op 14 november 2014 is Stichting D-Support opgericht. Het centrale doel is veilige oppas voor kinderen met diabetes zodat ouders hun zorg kunnen delen. Goed voor de gezondheid van àlle gezinsleden en voor het kind met diabetes in het bijzonder.

De redactie van de nieuwsbrief vroeg Guusje hoe de training tot diabetesoppas eruit ziet.

Kun je beschrijven hoe de training wordt ingevuld?

De training is ontwikkeld op basis van gesprekken met ouders, professionals en andere cursussen.

De training is opgebouwd uit een kennisgedeelte en een vaardighedentraining. Voor opppaskandidaten is deze training kostenloos.

Voorafgaand aan de vaardighedentraining doen kandidaten een E-learning over de basisbeginselen van diabetes. Daarin komen het ziektebeeld, de rol van voeding, insuline en omstandigheden aan bod. Ook de beleving en de benadering van kinderen wordt behandeld, want elke leeftijd heeft zo zijn eigen kenmerken. Een peuter van 3 jaar is anders dan een schoolkind van 6, 8 of 11 jaar.

De E-learning wordt afgesloten met een kennistoets. Zo garandeert D-Support een bepaalde basiskennis bij al haar oppaskandidaten.

In de vaardighedentraining – de naam zegt het al- wordt geoefend met realistische materialen.

Veiligheid staat voorop. Wat is belangrijk voor ouders, welk effect heeft insuline/voeding/spelen, wat zijn de do’s en de don’ts, wat neem je mee als je er op uit gaat? Ik bespreek situaties die zich kunnen voordoen. We besteden ook aandacht aan oppassen in het algemeen. Want óók broertjes en zusjes tellen mee! De precieze details ontvangt de diabetesoppas krijgt de van de ouders. Bij twijfel moet altijd met de ouders gecommuniceerd worden en hun instructies moeten worden gevolgd.

Stichting D-Support is volop in ontwikkeling. We werken met realistische materialen die de hulpmiddelenindustrie ter beschikking stelt. Dank daarvoor! D-Support hoopt ook in de toekomst te kunnen rekenen op de hulp van kinderdiabetesverpleegkundigen zodat ze haar werkgebied kan uitbreiden.

 

Updated: 13 september 2017 — 10:37