Stichtingen voor kinderen met diabetes in gesprek

Ed Vader en Barry Rademakers van stichting Kinderdiabetes Nederland, Lydia Braakman van stichting Zorgeloos met diabetes naar school’, Guusje Neijens en Agnes Clement van stichting D-Support ontmoetten elkaar op 12 december 2017 in Breda. De stichtingen zetten zich alledrie in voor kinderen en jongeren met diabetes, en hun naaste omgeving.
Hun activiteiten sluiten op elkaar aan. Kinderarts Agnes Clement-de Boers, tevens voorzitter van Stichting D-Support: “Als het dagelijks leven met diabetes zo draaglijk mogelijk is bevordert dat meestal de gezondheid van het kind met diabetes en zijn hele gezin. Dat willen we allemaal. Daarom gaan Zorgeloosmetdiabetesnaarschool, Kinderdiabetes Nederland en D-Support samenwerken waar dat kan.”

V.l.n.r.: Lydia Braakman, Agnes Clement-de Boers, Ed Vader, Guusje Neijens en Barry Rademakers

Updated: 5 januari 2018 — 11:41