Verandering in persoonlijke verzorging voor jeugd, ook voor pgb houders

Kinderen met een intensieve zorgvraag kunnen verschillende vormen van zorg en ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding in het dagelijks leven, verpleging en verzorging. Op 1 januari 2018 is de manier veranderd waarop verzorging van kinderen en jongeren wordt georganiseerd en betaald.

Overgangsregeling

Krijgt uw kind verzorging op grond van de Jeugdwet en hangt die zorg samen met een medische aandoening? Dan kunt u kiezen:

U kunt voorlopig dezelfde zorg houden. Dat kan tot de einddatum die op uw beschikking van de gemeente staat, maar uiterlijk tot 1 januari 2019. Als u naar een andere gemeente verhuist of als uw kind 18 jaar wordt, stopt de verzorging via de gemeente ook.
U kunt al eerder overstappen naar de zorgverzekering. U moet hiervoor wel enkele zaken regelen. Het is daarom verstandig om op tijd aan te geven dat u naar de zorgverzekering over wilt.
Krijgt uw kind (ook) begeleidende verzorging? Die zorg blijft onder de Jeugdwet vallen. Het is dus mogelijk dat slechts een deel van de verzorging van uw kind overgaat naar de zorgverzekering. Wij verwijzen naar de factsheet voor ouders met een intensieve zorgvraag en de factsheet over de jeugdzorgwet 2018 en naar https://www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd/pv-2018.

Updated: 28 februari 2018 — 12:15