Web applicatie en mobiele app voor D-Support

D-Support laat een webapplicatie en mobiele app ontwikkelen om de administratie, de matching van oppassers en gezinnen en het volgen van het oppassen in gezinnen te vergemakkelijken.

In de huidige situatie melden oppassers en gezinnen zich aan via de website van D-Support. De gegevens worden handmatig gekopieerd in een database van waaruit de matching plaatsvindt.

In de nieuwe situatie krijgen oppassers en gezinnen de mogelijkheid om een account aan te maken. Ze kunnen dan zien of er gezinnen en oppassers in hun regio aanwezig zijn. Het contact tussen gezin en oppasser wordt gelegd via de regio-coördinator van D-Support. Het proces van matching – kennismaking, begeleiding door de regio-coördinator, overeenkomsten etc – wordt geadministreerd via de web-applicatie. Indien het tot een match komt, krijgt het gezin en de oppasser de beschikking over een mobiele app. Deze app stelt hen in staat om het proces van oppassen binnen het gezin te vergemakkelijken. De app heeft de volgende functies:

  1. Een agendaplanner die afspraken vastlegt tussen oppassers en gezinnen.
  2. Een whatsapp functie om te communiceren met elkaar.
  3. Een adressenlijst voor noodgevallen, specifiek voor gezin en oppasser.
  4. Een logboek om bij te houden wat er tijdens het oppassen is gebeurd
  5. Een lijst met informatieve link’s over kinderen en diabetes.

De gegevens van de mobiele app zijn opgenomen in de webdatabase.

De webapplicatie en mobiele app zal D-Support in staat stellen om op grotere schaal gezinnen en oppassers te werven en te begeleiden. Bovendien zal de effectiviteit van het werk van D-Support beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

De webapplicatie en mobiele app wordt ontwikkeld met steun van de RABO Bank en DIabetesfonds in samenwerking met Diasitt.

Updated: 6 juni 2018 — 09:31