De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Het bestuur van de Stichting D support wil u graag attenderen op de nieuwe uitgave in de serie De Ziekenboeg

De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Als je elke dag moet opletten

ISBN 9289051162653

Het boekje biedt voor ieder kind op een zeer toegankelijke wijze inzicht wat er gebeurt als de chronische aandoening diabetes type 1 wordt ontdekt en wat er bij deze ziekte aan de hand is in je lichaam. Ook wordt duidelijk hoe het is om diabetes te hebben en wat er allemaal verandert.

Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van wat hen eigenlijk te wachten staat.

Dit boekje ondersteunt en verluchtigt met vele illustraties en verduidelijkt de gebruikte medische termen.

Agnes Clement, kinderarts en voorzitter stichting D Support en Mirjam Offringa, kinderdiabetesverpleegkundige Juliana Kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis hebben redactioneel meegewerkt aan de tot standkoming van dit boekje.

Updated: 13 september 2018 — 12:33