De voorzitter

De lange hete zomer is helaas weer voorbij en het gewone leven is weer begonnen. Voor veel mensen heerlijk om weer de routine van het dagelijks leven op te pakken. Met weemoed denken we terug aan de lange zomeravonden.

Voor ouders met een kind met diabetes is het echter vaak een periode van stress, waarin opnieuw de vaak nieuwe leerkracht(en), geïnformeerd en bijgestaan moeten worden in de zorg rondom de diabetes van hun kind. Voor zowel de school als de ouder is een schoolstart extra spannend met een kind met diabetes in de klas, naast die andere 25 kinderen die ook aandacht nodig hebben. Veel ouders plannen dan ook extra vrije dagen in om dit goed te kunnen doen. De meeste kinderdiabetes teams organiseren vaak schoolinformatieavonden voor leerkrachten, en dat is een goed begin voor het begrip, maar onvoldoende om een jong kind te begeleiden als leerkracht. Het is dat dan ook fantastisch om te merken dat er al meerdere scholen informatie bij D-Support hebben gevraagd en nadenken over training voor hun leerkrachten. Hier moeten wij de training en e-learning wat voor aanpassen, maar dit is wel een veld waar wij ook heel graag ondersteuning in willen bieden. Uit het stukje van Guusje blijkt dat de e-learning steeds meer wordt gemaakt door diverse mensen en ook dat de familienetwerktraining een belangrijke rol vervult. Hiernaast loopt het matchen van oppassers aan gezinnen ook steeds meer op diverse plaatsen in Nederland. Guusje toont dit regelmatig ook op facebook met een foto van het gemeentebord van de betreffende gemeente. Regelmatig moet ik opzoeken waar dat is ….

De webapplicatie gaat in de herfst live!! Dit zal het coördineren, communiceren en regelen vele malen gaan versimpelen en de service die door D-Support geboden wordt enorm verbeteren. In november komt een presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Houdt uw mailbox in de gaten!

 

Wat hebben we dan nog verder nodig ?

 

Stichting D-Support heeft meer mensen en middelen nodig.

Middelen: Er gaat veel geld naar onderzoek voor genezing, en steeds meer naar projecten in kader van preventie van met name overgewicht en type 2 diabetes.  Het werk van D-Support is een vorm van ‘secundaire preventie’. Door de ondersteuning van het gezin en de omgeving gaat het beter met het gezin en daardoor met het kind. Wij doen veel acties om dit onder de aandacht te brengen van overheid, gemeenten en zorgverzekeraars in de hoop hier structureel geld voor te krijgen. Hiernaast zijn wij uiteraard heel erg blij met elke gift en subsidie!

Mensen: vanwege de snelle groei in heel Nederland hebben we regiocoördinatoren nodig. Bevlogen vrijwilligers die ongeveer 10 uur per maand willen besteden aan stichting D-Support. Ze leggen lokaal contact met gezinnen, oppaskandidaten, ziekenhuizen en verwante organisaties. De regiocoördinator krijgt natuurlijk ondersteuning van de organisatie. En er worden afspraken over declareren etc gemaakt. Het is een heel dankbare taak.

Mijn grootste wens is dat stichting D-Support volgend jaar in heel Nederland en voor alle gezinnen een oplossing heeft.

 

Agnes Clement, kinderarts diabetes

Voorzitter Stichting D-Support

Updated: 12 september 2018 — 16:39