Terugkomdagen 2018 en presentatie nieuwe app voor gezin en oppasser

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Op zaterdag 24 november wordt er s’ochtends, vanaf 10.00 uur een terugkomdag (opfrisbijeenkomst) georganiseerd voor onze oppassers in Eindhoven. s’Middags worden ook de ouders en onze partners uitgenodigd voor de presentatie van de webapplicatie met de daarbij behorende app. Op dinsdag 13 of 27 november ’s avonds vindt er een opfrisbijeenkomst en app presentatie plaats in Zwolle met het zelfde programma dan op zaterdag 24 november in Eindhoven.

De uitnodiging met nader bericht volgt zsm.

Updated: 10 september 2018 — 09:05