Nieuwsbrief D-support

Maart 2019

Bij deze alweer de voorjaarsnieuwsbrief van stichting D-Support.

Wij zijn blij te kunnen melden dat wij een samenwerking met JDRF zijn aangegaan. JDRF is de stichting met als slogan: van Type 1 naar type geen.  Dat doel onderschrijven wij zeer! Maar omdat genezing vooralsnog toekomstmuziek is, zien zij het als zinvol om met ons samen te werken. Zij onderschrijven de noodzaak om gezinnen met een kind met diabetes te ondersteunen in het dagelijks leven onder anderen door diabetes oppas. De samenwerking behelst dat wij elkaar platform geven en benoemen op bijeenkomsten, sociale media en zo meer. Onder andere kunt u ons vinden op de jaarlijkse JDRF-walk. Op deze manier wordt D-Support steeds meer een begrip in diabetes Nederland!

Verder hebben we hebben steeds meer diabetesgetrainde oppassers klaarstaan. En hierdoor kan er steeds beter aan gezinnen gematcht worden. Als u D-Support ook op facebook volgt dan kunt u zien in welke plaatsen in Nederland Guusje weer een oppasser aan een gezin heeft kunnen matchen. Veel plaatsen zijn voor mij onbekend, wat mij noopt op google maps mijn geografie kennis op te frissen. Ook het aantal mensen dat onze e-learning maakt neemt toe. Verheugend is om te merken dat op een aantal scholen, leerkrachten op deze manier kennis over diabetes tot zich nemen. Iets wat zeer in dank wordt afgenomen door ouders en de kinderen met diabetes op hun school. Het maakt het voor beide partijen minder spannend.

De e-learning is wel aan een update toe, voor wat betreft inhoud en uiterlijk en gelukkig kunnen we dat nu gaan uitvoeren door een gift van Sanofi!

Al bij al weer goede ontwikkelingen.

Agnes Clement-de Boers, kinderarts

voorzitter

Updated: 19 maart 2019 — 09:07