Diabetes Centraal: St. Antonius, Diakonessenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Rivierenland Tiel

Diabetes Centraal is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland (Tiel). Deze vier ziekenhuizen bieden hun poliklinische kinderdiabeteszorg aan op één locatie: in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht. De diabetesverpleegkundigen zijn ook werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Maxima Centrum (PMC). Daar bieden zij zorg aan kinderen met een tijdelijke of blijvende vorm van diabetes, naast een andere chronische ziekte.
De diabetesverpleegkundigen zijn enthousiast over D-Support en hopen dat ‘hun’ kinderen in de toekomst meer gebruik kunnen maken van de diensten van D-Support. Elly Nederend is al actief betrokken geweest bij het geven van een training aan oppaskandidaten.

Updated: 5 januari 2022 — 16:17