Bestuur

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, algemeen bestuurslid en vader van een kind met diabetes. Tevens penningmeester ad interim.

Drijfveer

VISIE
Onze visie is dat de natuurlijke omgeving van het kind met diabetes in alle opzichten gericht moet zijn op een zo normaal mogelijke jeugd, zonder risico op vermijdbare onveiligheid, gezinsstress, uitsluiting, isolement, onbegrip en stigmatisering ondanks de diabetes.

MISSIE
Onze missie is het integreren en inbedden van de bewezen noodzakelijke sociale ondersteuning door middel van dienstverlening aan ouders en hun gehele natuurlijke netwerk. Daarbij is het streven dat deze ondersteuning toegankelijk is voor alle gezinnen, ongeacht hun financiële mogelijkheden. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met diabetesteams, zorgverzekeraars, onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Praktisch

Bij D-Support zijn de volgende mensen actief:

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige en diabetescasemanager
  • Anne Schets, regiocoördinator voor D-Support. Daarnaast werkzaam als gezinscoach voor gezinnen met een kind met diabetes.
  • Janneke Noordman, administratief medewerker (tot 1 februari 2023)
  • Laura Kusters, administratief medewerker (vanaf 1 december 2022)
  • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)
  • Vertrouwenspersoon: Vacant

Vacature bestuursleden

Om te professionaliseren zoeken we uitbreiding van het huidige bestuur. In het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris en een penningmeester. Heeft u (bestuurs-)ervaring op één van deze gebieden en voelt u zich betrokken bij het welzijn van kinderen, in het bijzonder kinderen met type 1 diabetes, neem dan contact met ons op. De tijdbesteding is ongeveer enkele uren per week.

Voor nadere inlichtingen: stuur een mail (klik hier).

Updated: 5 januari 2023 — 15:49