Bestuur, visie, missie en medewerkers

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim. "Een adempauze voor jezelf en elkaar is noodzakelijk om als gezin normaal te blijven functioneren. We zien het liefste blije gezinnen en blije kinderen."

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, penningmeester en vader van een tiener met diabetes, plus manager bij VluchtelingenWerk Nederland. "Als vader van een prachtige dochter met diabetes weet ik hoe belangrijk het voor ons is om af en toe adempauze te kunnen hebben. Dat is uiteindelijk ook goed voor háár."

Visie en missie

VISIE
Onze visie is dat de natuurlijke omgeving van het kind met diabetes in alle opzichten gericht moet zijn op een zo normaal mogelijke jeugd, zonder risico op vermijdbare onveiligheid, gezinsstress, uitsluiting, isolement, onbegrip en stigmatisering ondanks de diabetes.

MISSIE
Onze missie is het integreren en inbedden van de bewezen noodzakelijke sociale ondersteuning door middel van dienstverlening aan ouders en hun gehele natuurlijke netwerk. Daarbij is het streven dat deze ondersteuning toegankelijk is voor alle gezinnen, ongeacht hun financiële mogelijkheden. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met diabetesteams, zorgverzekeraars, onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Medewerkers

Bij D-Support zijn de volgende mensen actief:

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige en diabetescasemanager
  • Anne Schets, regiocoördinator voor D-Support. Daarnaast werkzaam als gezinscoach voor gezinnen met een kind met diabetes.
  • Laura Kusters, administratief medewerker
  • Audrey Wemmers, marketing medewerker
  • Jurgen van der Ent, ict medewerker
  • Vertrouwenspersoon: Vacant

Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)

Guusje Neijens

Anne Schets

Laura Kusters

Audrey Wemmers

Jurgen van der Ent

 

Vacature bestuursleden

Om te professionaliseren zoeken we uitbreiding van het huidige bestuur. In het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris en een penningmeester. Heeft u (bestuurs-)ervaring op één van deze gebieden en voelt u zich betrokken bij het welzijn van kinderen, in het bijzonder kinderen met type 1 diabetes, neem dan contact met ons op. De tijdbesteding is ongeveer enkele uren per week.

Voor nadere inlichtingen: stuur een mail (klik hier).