Bestuur

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim. "Een adempauze voor jezelf en elkaar is noodzakelijk om als gezin normaal te blijven functioneren. We zien het liefste blije gezinnen en blije kinderen."

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, penningmeester en vader van een kind met diabetes, in het dagelijks leven manager bij VluchtelingenWerk Nederland. "Als vader van een prachtige dochter met diabetes weet ik hoe belangrijk het voor ons is om af en toe adempauze te kunnen hebben. Dat is uiteindelijk ook goed voor háár."

Drijfveer

Motto

D-Support lost het tekort aan geschikte oppassers en opvang op zodat kinderen met diabetes èn hun gezinnen een betere toekomst hebben. Onze nadruk ligt op leuke veilige oppas/opvang en niet op de aandoening. Hierbij blijft de ouder 100% verantwoordelijk voor het kind, en er worden wederzijdse afspraken voor ondertekend.

Visie

Stichting D-Support wil dat alle gezinnen met een kind met diabetes een geschikte oppas of opvang kunnen krijgen. Stichting D-Support ziet dat gezinnen met een kind met diabetes èn met een goede diabetesoppas de praktische druk beter aankunnen dan gezinnen zònder diabetesoppas. Omgaan met de diabetes bij een jong kind vraagt echter speciale kennis en vaardigheden. Het vinden van geschikte oppas is dus niet vanzelfsprekend. Bij gezinnen zonder oppas verwatert het sociale netwerk en verliest vaak een van de ouders zijn baan. Als ouders er minder alleen voor staan, functioneert het hele gezin normaler wat zelfs beter is voor de behandeling van de diabetes.

Lees hier het Jaarplan 2022

 

Praktisch

Bij D-Support zijn de volgende mensen actief:

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige, diabetescasemanager en docent verpleegkunde
  • Janneke Noordman, administratief medewerker
  • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)
  • Vertrouwenspersoon: Anna Kempe vertrouwenspersoon@d-support.org

Vacature bestuursleden

Om onze organisatie te versterken zoeken we uitbreiding van het huidige bestuur. In het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris en een penningmeester. Heeft u (bestuurs-)ervaring op één van deze gebieden en voelt u zich betrokken bij het welzijn van kinderen, in het bijzonder kinderen met type 1 diabetes, neem dan contact met ons op. De tijdbesteding is ongeveer enkele uren per week.

Voor nadere inlichtingen: stuur een mail (klik hier).