Organisatie

Bestuur

Het bestuur van stichting D-Support bestaat op dit moment uit:

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim

Ralph Welcker, algemeen bestuurslid; vader van een kind met diabetes. Tevens penningmeester ad interim

Agnes Clement-de Boers Ralph Welcker

Praktisch

D-Support is landelijk actief vanuit Deventer. Daar zijn de volgende vrijwilligers actief: 

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige, diabetescasemanager en docent verpleegkunde
  • Gretha M. Stelpstra, administratief medewerker
  • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)

Vertrouwenspersoon

Anna Kempe: vertrouwenspersoon@d-support.org. De gedragscode van de stichting kun je hier downloaden.

Financiële gegevens

IBAN: NL66RABO0300699158 t.n.v. Stichting D-Support

Stichting D-Support staat ingeschreven KvK 61914770.

ANBI-nummer voor belastingaftrek: 8545 46418.

BTW-nummer: 854546418B01