Categorie: 2018 09

De voorzitter

De lange hete zomer is helaas weer voorbij en het gewone leven is weer begonnen. Voor veel mensen heerlijk om weer de routine van het dagelijks leven op te pakken. Met weemoed denken we terug aan de lange zomeravonden.

Voor ouders met een kind met diabetes is het echter vaak een periode van stress, waarin opnieuw de vaak nieuwe leerkracht(en), geïnformeerd en bijgestaan moeten worden in de zorg rondom de diabetes van hun kind. Voor zowel de school als de ouder is een schoolstart extra spannend met een kind met diabetes in de klas, naast die andere 25 kinderen die ook aandacht nodig hebben. Veel ouders plannen dan ook extra vrije dagen in om dit goed te kunnen doen. De meeste kinderdiabetes teams organiseren vaak schoolinformatieavonden voor leerkrachten, en dat is een goed begin voor het begrip, maar onvoldoende om een jong kind te begeleiden als leerkracht. Het is dat dan ook fantastisch om te merken dat er al meerdere scholen informatie bij D-Support hebben gevraagd en nadenken over training voor hun leerkrachten. Hier moeten wij de training en e-learning wat voor aanpassen, maar dit is wel een veld waar wij ook heel graag ondersteuning in willen bieden. Uit het stukje van Guusje blijkt dat de e-learning steeds meer wordt gemaakt door diverse mensen en ook dat de familienetwerktraining een belangrijke rol vervult. Hiernaast loopt het matchen van oppassers aan gezinnen ook steeds meer op diverse plaatsen in Nederland. Guusje toont dit regelmatig ook op facebook met een foto van het gemeentebord van de betreffende gemeente. Regelmatig moet ik opzoeken waar dat is ….

De webapplicatie gaat in de herfst live!! Dit zal het coördineren, communiceren en regelen vele malen gaan versimpelen en de service die door D-Support geboden wordt enorm verbeteren. In november komt een presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Houdt uw mailbox in de gaten!

 

Wat hebben we dan nog verder nodig ?

 

Stichting D-Support heeft meer mensen en middelen nodig.

Middelen: Er gaat veel geld naar onderzoek voor genezing, en steeds meer naar projecten in kader van preventie van met name overgewicht en type 2 diabetes.  Het werk van D-Support is een vorm van ‘secundaire preventie’. Door de ondersteuning van het gezin en de omgeving gaat het beter met het gezin en daardoor met het kind. Wij doen veel acties om dit onder de aandacht te brengen van overheid, gemeenten en zorgverzekeraars in de hoop hier structureel geld voor te krijgen. Hiernaast zijn wij uiteraard heel erg blij met elke gift en subsidie!

Mensen: vanwege de snelle groei in heel Nederland hebben we regiocoördinatoren nodig. Bevlogen vrijwilligers die ongeveer 10 uur per maand willen besteden aan stichting D-Support. Ze leggen lokaal contact met gezinnen, oppaskandidaten, ziekenhuizen en verwante organisaties. De regiocoördinator krijgt natuurlijk ondersteuning van de organisatie. En er worden afspraken over declareren etc gemaakt. Het is een heel dankbare taak.

Mijn grootste wens is dat stichting D-Support volgend jaar in heel Nederland en voor alle gezinnen een oplossing heeft.

 

Agnes Clement, kinderarts diabetes

Voorzitter Stichting D-Support

En de winner is: de E-Learning van stichting D-Support!

In de afgelopen maanden is onze e-learning vaker aangevraagd dan onze oppas. Wat maakt de e-learning zo populair? De prettige manier van leren en de aantrekkelijke prijs per account (€10,–). Ouders vragen hem aan voor de gastouder, voor de oppas en voor ouders van vriendjes, voor opa’s en oma’s. We ontvingen zelfs aanvragen voor de medewerkers van enkele kinderdagverblijven.

Wat leert de cursist? De basics van diabetes, vanuit het perspectief van de oppas of begeleider. Hypo, hyper, diverse modellen meters, pennen en pompjes, de invloed van voeding en omstandigheden, de vereiste oplettendheid en acties. Dit alles in de eigen tijd van de cursist en in eigen tempo. Afhankelijk van de leersnelheid en de basiskennis duurt de cursus 1,5 à 3,5 uur. De cursus hoeft niet aaneengesloten gemaakt te worden.

Op de 2de plaats: de oppas. Het vinden en matchen van oppas lukt steeds beter. Hoewel we niet alle aanvragen kunnen vervullen groeit stichting D-Support gestaag. Het is belangrijk om oppaskandidaten te blijven werven. Ouders kunnen altijd een vraag indienen, want als er nog geen oppas beschikbaar is zoekt stichting D-Support actief mee.

Hoe gaat het intussen met de familienetwerktraining? Het lanceren van de familienetwerktraining blijkt een schot in de roos. Je bespreekt tevoren met de trainer wat je jouw netwerk wilt aanleren in die 2,5 uur. Het in huis halen van deze training geeft meer dan een voordeel. Er wordt veel geoefend met realistische materialen zonder je kind erbij. Je leert jouw netwerk beter kennen door de vlotte en professionele begeleiding. Het versterkt de band met de mensen die betrokken zijn bij jullie situatie. Dat helpt bij de verwerking van wat jullie is overkomen. De tijdsbesparing is al vaker benoemd, dus je energie blijft beschikbaar voor jou en je gezin.

Coördinator en diabetesverpleegkundige Guusje Neijens

De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Het bestuur van de Stichting D support wil u graag attenderen op de nieuwe uitgave in de serie De Ziekenboeg

De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Als je elke dag moet opletten

ISBN 9289051162653

Het boekje biedt voor ieder kind op een zeer toegankelijke wijze inzicht wat er gebeurt als de chronische aandoening diabetes type 1 wordt ontdekt en wat er bij deze ziekte aan de hand is in je lichaam. Ook wordt duidelijk hoe het is om diabetes te hebben en wat er allemaal verandert.

Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van wat hen eigenlijk te wachten staat.

Dit boekje ondersteunt en verluchtigt met vele illustraties en verduidelijkt de gebruikte medische termen.

Agnes Clement, kinderarts en voorzitter stichting D Support en Mirjam Offringa, kinderdiabetesverpleegkundige Juliana Kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis hebben redactioneel meegewerkt aan de tot standkoming van dit boekje.

Terugkomdagen 2018 en presentatie nieuwe app voor gezin en oppasser

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Op zaterdag 24 november wordt er s’ochtends, vanaf 10.00 uur een terugkomdag (opfrisbijeenkomst) georganiseerd voor onze oppassers in Eindhoven. s’Middags worden ook de ouders en onze partners uitgenodigd voor de presentatie van de webapplicatie met de daarbij behorende app. Op dinsdag 13 of 27 november ’s avonds vindt er een opfrisbijeenkomst en app presentatie plaats in Zwolle met het zelfde programma dan op zaterdag 24 november in Eindhoven.

De uitnodiging met nader bericht volgt zsm.