Diaboss Amsterdam

Diaboss is een behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met diabetes in Amsterdam en omgeving. Zij krijgen hier 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning bij vragen en problemen. Kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, internisten, diëtisten, en kinderpsychologen werken daarvoor nauw met elkaar samen. Bij Diaboss leren kinderen (en ouders) en jongvolwassenen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze minder snel ziek worden en dat ze een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.
Diaboss is een initiatief van de kinderdiabetesteams van OLVG locatie Oost en West, het BovenIJ-ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. Deze teams hebben hun expertise en ervaring gebundeld om optimale zorg te bieden aan kinderen en jongvolwassenen met diabetes.