Documenten

180329 D-Support aanpassing 3 luik – 05Hier vind je een overzicht van de documenten die D-Support beschikbaar stelt.

Informatiefolder D-Support

D-Support heeft een informatiefolder gedrukt die gebruikt kan worden door zorgverleners die in contact zijn gezinnen met kinderen dia diabetes hebben. De folder kan hier gedownload worden. Je kunt ook exemplaren bestellen bij D-Support om uit te delen.

De folders zijn gratis.

Bestellen kan via:

  1. de website: Klik hier om te bestellen
  2. e-mail: info@d-support.org

Gedragscode oppassers en vrijwilligers van D-Support.

D-Support heeft een gedragscode ontwikkeld voor mensen die via D-Support werkzaam zijn.

D-Support is tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle oppassers, vrijwilligers, medewerkers, kinderen, hun ouders of andere betrokkenen, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden.

De gedragscode kan hier gedownload worden.

Statuten D-Support

Klik hier om de statuten van D-Support te downloaden.

Huishoudelijke reglement D-Support

Klik om hier het huishoudelijk reglement van D-Support te downloaden.

Jaarverslag Stichting D-Support

Het jaarverslag van de Stichting D-Support over 2014-2015 kan hier gedownload worden.

De jaarrekening van de Stichting D-Support over 2016 kan hier gedownload worden.

Het verslag van de Stichting D-Support over 2017 kan hier gedownload worden

Het verslag van de Stichting D-Support over 2018 kan hier gedownload worden.

Het verslag van de Stichting D-Support over 2019 kan hier gedownload worden.