Over ons

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, penningmeester; vader van een kind met diabetes

Drijfveer

Motto

D-Support lost het tekort aan geschikte oppassers en opvang op zodat kinderen met diabetes èn hun gezinnen een betere toekomst hebben. Onze nadruk ligt op leuke veilige oppas/opvang en niet op de aandoening. Hierbij blijft de ouder 100% verantwoordelijk voor het kind, en er worden wederzijdse afspraken voor ondertekend.

Visie

Stichting D-Support wil dat alle gezinnen met een kind met diabetes een geschikte oppas of opvang kunnen krijgen. Stichting D-Support ziet dat gezinnen met een kind met diabetes èn met een goede diabetesoppas de praktische druk beter aankunnen dan gezinnen zònder diabetesoppas. Omgaan met de diabetes bij een jong kind vraagt echter speciale kennis en vaardigheden. Het vinden van geschikte oppas is dus niet vanzelfsprekend. Bij gezinnen zonder oppas verwatert het sociale netwerk en verliest vaak een van de ouders zijn baan. Als ouders er minder alleen voor staan, functioneert het hele gezin normaler wat zelfs beter is voor de behandeling van de diabetes.

Praktisch

D-Support is landelijk actief vanuit Deventer. Daar zijn de volgende vrijwilligers actief:

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige, diabetescasemanager en docent verpleegkunde
  • Janneke Noordman, administratief medewerker
  • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)

Vertrouwenspersoon

Anna Kempe: vertrouwenspersoon@d-support.org. De gedragscode van de stichting kun je hier downloaden.