Even voorstellen: Nieuw bestuurslid

Beste lezer, mijn naam is Ralph Welcker . Ik ben getrouwd, woon in Den Haag en ben vader van een zoon (16) en een dochter (12). Sinds een aantal jaren werk ik als zelfstandig consultant op het vlak van migratie-vraagstukken, zoals de opvang en integratie van vluchtelingen. Daarvoor heb ik onder andere lang voor een internationale humanitaire organisatie gewerkt. Onze dochter heeft diabetes type 1 sinds haar vierde. Dat heeft een veel grotere impact op ons leven dan we ons aanvankelijk konden realiseren. Als ouders probeer je zo goed mogelijk met de diabetes van je kind om te gaan en tegelijkertijd gaat het leven van je gezin gewoon door. Die combinatie valt niet altijd mee. Zo was het bijvoorbeeld zeker in het begin best moeilijk om een voor ons geschikte oppas te vinden. Daardoor gingen we eigenlijk zelden eens alleen de deur uit. Als bestuurslid hoop ik onder meer vanuit het perspectief van een ouder met een kind met diabetes en vanuit mijn betrokkenheid bij het welzijn van kinderen in het algemeen ervaringen te kunnen delen en zo bij te kunnen dragen aan het versterken van de kracht van D-Support. Ik zie uit naar een fijne en stimulerende samenwerking met het D-Support team.

Vaardigheidstraining 19 maart 2019 Alkmaar

19 maart 2019 Alkmaar, Noord West Ziekenhuis, locatie Alkmaar.

Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. Zaal Parlarium op afd. 348 einde van de gang rechts.

Programma :

19.00 uur: ontvangst

19.15 uur:  programma  met ervaringen uitwisselen en vaardighedentraining met realistische materialen en casuïstiek

Einde: 21.00 uur

Volleyballer Bas van de Goor over leven met diabetes

Bas van de Goor is een oud-volleyballer die in 1989 zijn debuut maakte in de Nederlandse competitie. Hij speelde zestien jaar op het hoogste niveau in de volleybal sport. Van de Goor heeft diabetes en is directeur van de Bas van de Goor foundation die als missie heeft om de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verhogen door middel van sport. De foundation wil mensen met diabetes informeren over de positieve effecten die sport voor hen heeft. Van de Goor is ambassadeur van het Diabetes Fonds. Kijk en luister naar zijn verhaal.

Voorzitter D-Support over film Safely in the Rainbow

De decembermaand maakt alweer rasse schreden richting de kerstdagen. December geeft in gezinnen met een kind met diabetes altijd extra uitdagingen door de spannende Sint en Pieten maar vooral ook door het vele onregelmatige ander eten en alle uitjes. Fijn dat onze oppassers geleerd hebben om, om te gaan met hoge en lage bloedsuikers die hier het gevolg van kunnen zijn!

Op 15 november jongstleden mochten wij stichting D-Support presenteren op het goed bezochte symposium van Stichting Kinderdiabetes, waar de film ‘ Safely in the rainbow’  werd gepresenteerd.

Het symposium was tijdens het festival Glow en gelokaliseerd in de Igluu (voor de Eindhoven kenners). Tijdens Glow zijn er in het centrum van Eindhoven prachtige lichtshows, veelal gepresenteerd op gebouwen. En zo stond de Igluu, en dus ook wij, in speciale schijnwerpers deze avond. Volgend jaar zeker een aanrader om Eindhoven om die reden te bezoeken!

De film is een documentaire, gemaakt door Wendy Mageant. Zij heeft de ontwikkeling van haar zoon Paris, die op jonge leeftijd diabetes kreeg, op video vastgelegd van peuter tot adolescent. De film geeft een realistisch beeld van het leven met diabetes met de ups en downs. En vooral ook de mogelijkheden die er blijven ondanks de diabetes.

Een zeer inspirerende spreker was ook Daniel Schnelting. Diabetes vanaf de leeftijd van 5 jaar en dankzij zijn doorzettingsvermogen en steun van zijn omgeving, top hardloper geworden op de sprint met een eerste nationale titel (in Duitsland) op zijn 17de verjaardag. Zijn belangrijkste boodschap, je komt er als je er alles voor over hebt. Ook met diabetes. “ If it is up to be, it is up to me”.

Onze presentatie op het symposium stichting kinderdiabetes komt voort uit het herkennen van het gezamenlijk doel.  Stichting D-Support, Stichting Kinderdiabetes en stichting Zorgeloos met Diabetes naar school, staan allen voor het versterken van de positie van kinderen en gezinnen met een kind met diabetes, door het vergroten van de zichtbaarheid, educatie en ondersteuning. Dat doen wij ieder met een ander aandachtspunt en we versterken elkaar dus op deze manier.

De bedoeling is dat de gezinnen en kinderen met diabetes steviger staan en de kinderen met diabetes de kans krijgen op te groeien tot zelfbewuste volwassenen net als Paris en Daniel.

Wij hopen nog vaak met elkaar op te mogen trekken.

 

Agnes Clement-de Boers, kinderarts diabetes

Voorzitter Stichting D-Support

 

Stichting D-Support omdat iedereen af en toe een adempauze nodig heeft

Onderstaand artikel van Karin van Leeuwen verscheen in het blad Boeren Medical van 2018

Karin van Leeuwen

Herkent u dit? Ouder(s)/verzorger(s)[1] met een kind met diabetes hebben 24/7 de zorg voor hun kind. Ongemerkt blijven veel ouders dicht bij hun kind omdat een overdracht complex is en veel tijd vraagt. Ouders die geen afstand of adempauze (kunnen) nemen, hebben een grote kans om overbelast te raken. Dat heeft effect op het gehele gezin. Ook bemoeilijkt de diabetes soms de natuurlijke ontwikkeling van bewegingsvrijheid voor kinderen.

Stichting D-Support heeft tot doel verlichting te brengen met passende praktische ondersteuning. Daarvoor zijn al diverse oplossingen ontwikkeld. In het gehele land worden doorlopend diabetes-oppassers opgeleid. Allen (met of zonder diabetes) hebben een intake gehad en een scholing gevolgd voordat ze aan een gezin gekoppeld worden.

Stichting D-Support heeft behalve diabetesoppas een e-learning met de basics van diabetes ontwikkeld. Deze e-learning voor familie, kennissen, leerkrachten, begeleiders en sportbegeleiders bespaart ouders zeeën van tijd. Kostbare tijd die nodig is om zo normaal mogelijk te kunnen leven.

Het aanbod van D-Support is compleet met de vaardigheidstraining voor het familienetwerk. Deze training wordt door diabetesverpleegkundigen gegeven.

Met de volgende diabetesteams werkt D-Support samen: Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Blaricum, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hoorn, Kerkrade, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Sneek, Tilburg, Utrecht, Veldhoven, Venlo, Zaandam, Zevenaar en Zwolle.

 

Citaat ouder

Voor mijn dochter met diabetes had ik verschillende oppassers die geen kennis hadden van diabetes. Met als gevolg dat ik regelmatig werd gebeld en terug naar huis moest komen. Waardoor ik eigenlijk nooit echt weg van huis was. Vandaar dat ik een aanvraag heb gedaan bij D-Support en met succes! We hebben nu een leuke en deskundige oppas (die zelf diabetes heeft). Waardoor ze bijvoorbeeld goed begrijpt wat een hypo/hyper is en ook weet hoe ze daar op moet reageren. Nu ga ik met een gerust hart weg van huis en ben ik ook echt weg. Voor mijn dochter is het een feest van herkenning als ze samen eten met hun priktasje op tafel. Ook voor de oppas is het een meerwaarde. Ze geeft aan beter voor mijn dochter d’r diabetes te zorgen dan voor haar eigen diabetes.

 

Wist u dat de jaarlijkse verlofdagen van veel ouders in juli al opgebruikt zijn omdat hun netwerk onbedoeld gekrompen is? Controles, verjaarsfeestjes, schoolreisje, ontregelingen op school, ziekte, niet uit logeren kunnen….

 

Aanmelden

D-Support staat altijd open voor aanvragen van gezinnen en voor aanmeldingen van oppassers en gastouders. Als er een aanvraag binnenkomt uit een plaats waar nog geen oppas is zoekt D-Support actief mee. Dat helpt ouder(s)/verzorger(s), zij staan er niet alléén voor.  Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief: www.d-support.org/aanmelding-nieuwsbrief

 

[1] Waar verder in dit artikel ‘ouders’ staat wordt ouder(s)/verzorger(s) bedoeld

Terugkomdagen 2018 succesvol verlopen

Naast mijn baan ben ik dagelijks bezig met duizend en één dingen voor D-Support. In deze nieuwsbrief aandacht voor de Terugkomdagen. Doel: de oppassers in het zonnetje zetten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Was er in 2017 één terugkomdag in Utrecht, nu waren het er twee namelijk in Tilburg en in Zwolle. Dit is mogelijk gemaakt door ondersteuning van diverse diabetesfirma’s en door de hulp van diabetesverpleegkundigen Mariska en Rianne: DANK! Hoewel de organisatie gehoopt had op een grotere opkomst was de sfeer uitstekend. De uiteenlopende ervaringen van de oppassers met diabetes, met een broer of zus met diabetes en opa’s, oma’s en studenten kwamen op een mooie manier samen. Wat  een bruisende beleving!

Iedereen gaf aan dat deze dag echt een opsteker was. Ons streven is om jaarlijks elke oppas te ontmoeten op een Terugkomdag. Daar leren we van elkaar en wordt die saamhorigheid gevoeld als schakels van een geheel. D-Support is van ons allemáál. Beste D-Supporters, jullie zijn goud waard!

 

Guusje Neijens

Diabetesverpleegkundige en coördinator stichting D-Support

 

Terugkomdag en presentatie D-Support app 24 en 27 november 2018

 

D-Support
Den Haag, 24-10-2018
Uitnodiging terugkomdag en presentatie D-Support appBeste vrijwilliger, oppasser, andere geïnteresseerde,Hierbij willen wij je/jullie/u uitnodigen voor een van de twee geplande terugkomdagen van Stichting D-Support.
Op deze dagen gaan we in het eerste deel ervaringen uitwisselen en stand van zaken en ontwikkelingen in de behandeling van diabetes, voor zover van belang voor jou als diabetesoppas, bespreken.
In het tweede deel zal de D-Support app worden gepresenteerd. Hier zijn wij enorm trots op!
Dagen, tijdstip en locatie

  • Zaterdag 24 november van 10 – 15 uur. Locatie Tilburg: Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, locatie Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg
  • Dinsdag avond 27 november van 19-22 uur. locatie Zwolle: Isala ziekenhuis, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

D-Support app
Om de organisatie te verbeteren en daarmee het oppas/ begeleidingstraject, is met geld van het Diabetesfonds en van de Rabobank samen met ‘Diafrys’ een webapplicatie ontwikkeld. Onder andere is er een app ontwikkeld waarin de ouders en oppas alle voor oppassen belangrijke zaken kunnen zetten.
Een fantastische stap voorwaarts voor iedereen die met D-Support te maken heeft!

Informatiemarkt Tijdens de Terugkomdag in Tilburg is er ook een informatiemarkt. Hier worden interessante en nieuwe diabeteshulpmiddelen getoond.

Aanmelden graag voor 27 november via deze link. Geef bij het aanmelden ook eventuele voedselallergie of voedingswensen aan.
Je/u krijgt een bevestiging van aanmelding plus de laatste informatie betreffende de locatie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting D Support

Agnes Clement-de Boers, kinderarts-diabetes
voorzitter Stichting D-Support

 


E: info@d-support.org; T: 06-50275094; website: www.d-support.org; FB Stichting D-Support
KvK 61914770, RSIN 8545.46.418, IBAN NL66RABO0300699158, Corr: Albert Schweitzerstraat 4, 3902 KZ Veenendaal

 

De voorzitter

De lange hete zomer is helaas weer voorbij en het gewone leven is weer begonnen. Voor veel mensen heerlijk om weer de routine van het dagelijks leven op te pakken. Met weemoed denken we terug aan de lange zomeravonden.

Voor ouders met een kind met diabetes is het echter vaak een periode van stress, waarin opnieuw de vaak nieuwe leerkracht(en), geïnformeerd en bijgestaan moeten worden in de zorg rondom de diabetes van hun kind. Voor zowel de school als de ouder is een schoolstart extra spannend met een kind met diabetes in de klas, naast die andere 25 kinderen die ook aandacht nodig hebben. Veel ouders plannen dan ook extra vrije dagen in om dit goed te kunnen doen. De meeste kinderdiabetes teams organiseren vaak schoolinformatieavonden voor leerkrachten, en dat is een goed begin voor het begrip, maar onvoldoende om een jong kind te begeleiden als leerkracht. Het is dat dan ook fantastisch om te merken dat er al meerdere scholen informatie bij D-Support hebben gevraagd en nadenken over training voor hun leerkrachten. Hier moeten wij de training en e-learning wat voor aanpassen, maar dit is wel een veld waar wij ook heel graag ondersteuning in willen bieden. Uit het stukje van Guusje blijkt dat de e-learning steeds meer wordt gemaakt door diverse mensen en ook dat de familienetwerktraining een belangrijke rol vervult. Hiernaast loopt het matchen van oppassers aan gezinnen ook steeds meer op diverse plaatsen in Nederland. Guusje toont dit regelmatig ook op facebook met een foto van het gemeentebord van de betreffende gemeente. Regelmatig moet ik opzoeken waar dat is ….

De webapplicatie gaat in de herfst live!! Dit zal het coördineren, communiceren en regelen vele malen gaan versimpelen en de service die door D-Support geboden wordt enorm verbeteren. In november komt een presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Houdt uw mailbox in de gaten!

 

Wat hebben we dan nog verder nodig ?

 

Stichting D-Support heeft meer mensen en middelen nodig.

Middelen: Er gaat veel geld naar onderzoek voor genezing, en steeds meer naar projecten in kader van preventie van met name overgewicht en type 2 diabetes.  Het werk van D-Support is een vorm van ‘secundaire preventie’. Door de ondersteuning van het gezin en de omgeving gaat het beter met het gezin en daardoor met het kind. Wij doen veel acties om dit onder de aandacht te brengen van overheid, gemeenten en zorgverzekeraars in de hoop hier structureel geld voor te krijgen. Hiernaast zijn wij uiteraard heel erg blij met elke gift en subsidie!

Mensen: vanwege de snelle groei in heel Nederland hebben we regiocoördinatoren nodig. Bevlogen vrijwilligers die ongeveer 10 uur per maand willen besteden aan stichting D-Support. Ze leggen lokaal contact met gezinnen, oppaskandidaten, ziekenhuizen en verwante organisaties. De regiocoördinator krijgt natuurlijk ondersteuning van de organisatie. En er worden afspraken over declareren etc gemaakt. Het is een heel dankbare taak.

Mijn grootste wens is dat stichting D-Support volgend jaar in heel Nederland en voor alle gezinnen een oplossing heeft.

 

Agnes Clement, kinderarts diabetes

Voorzitter Stichting D-Support

En de winner is: de E-Learning van stichting D-Support!

In de afgelopen maanden is onze e-learning vaker aangevraagd dan onze oppas. Wat maakt de e-learning zo populair? De prettige manier van leren en de aantrekkelijke prijs per account (€10,–). Ouders vragen hem aan voor de gastouder, voor de oppas en voor ouders van vriendjes, voor opa’s en oma’s. We ontvingen zelfs aanvragen voor de medewerkers van enkele kinderdagverblijven.

Wat leert de cursist? De basics van diabetes, vanuit het perspectief van de oppas of begeleider. Hypo, hyper, diverse modellen meters, pennen en pompjes, de invloed van voeding en omstandigheden, de vereiste oplettendheid en acties. Dit alles in de eigen tijd van de cursist en in eigen tempo. Afhankelijk van de leersnelheid en de basiskennis duurt de cursus 1,5 à 3,5 uur. De cursus hoeft niet aaneengesloten gemaakt te worden.

Op de 2de plaats: de oppas. Het vinden en matchen van oppas lukt steeds beter. Hoewel we niet alle aanvragen kunnen vervullen groeit stichting D-Support gestaag. Het is belangrijk om oppaskandidaten te blijven werven. Ouders kunnen altijd een vraag indienen, want als er nog geen oppas beschikbaar is zoekt stichting D-Support actief mee.

Hoe gaat het intussen met de familienetwerktraining? Het lanceren van de familienetwerktraining blijkt een schot in de roos. Je bespreekt tevoren met de trainer wat je jouw netwerk wilt aanleren in die 2,5 uur. Het in huis halen van deze training geeft meer dan een voordeel. Er wordt veel geoefend met realistische materialen zonder je kind erbij. Je leert jouw netwerk beter kennen door de vlotte en professionele begeleiding. Het versterkt de band met de mensen die betrokken zijn bij jullie situatie. Dat helpt bij de verwerking van wat jullie is overkomen. De tijdsbesparing is al vaker benoemd, dus je energie blijft beschikbaar voor jou en je gezin.

Coördinator en diabetesverpleegkundige Guusje Neijens