Sociale wijkteams

Kinderen met diabetes worden door de diabetes geconfronteerd met een medisch probleem dat grote sociale consequenties heeft. Ouders hebben vanaf het moment van diagnose te maken met dagelijkse regeldruk om de veiligheid van het kind met diabetes te organiseren.

Voor veel gezinnen is dit zo belastend dat loopbanen worden onderbroken en afgebroken. Ook aandacht voor andere kinderen in het gezin kan onder druk komen staan. Omdat diabetes jarenlang deze extra belasting vraagt komt de veerkracht en weerbaarheid vaak in de knel.
D-Support biedt ondersteuning aan ouders in verschillende vormen waardoor het allemaal draaglijker wordt. Waardoor ouders in balans blijven en ondanks alles duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Gelukkig zien steeds meer gemeenten de noodzaak van deze ondersteuning. De Sociale wijkteams gaan in gesprek met ouders om deze ondersteuning mogelijk te maken.