Scholen/Opvang

Voor school, crèche en BSO

Veel scholen vinden het een opluchting om concreet te weten waar diabetes over gaat, vóór de komst van het kind dat diabetes heeft. Vanaf het moment dat een kind in de klas komt is die kennis nodig. Daarom is aan te bevelen om de e-learning tijdig ter beschikking te stellen. Dan is er straks een veilig vangnet voor het kind. Bij de overlegmomenten in de toekomst blijven ouders de aanspreekpersonen.

Kosten
Een account kost €15,- en is persoonsgebonden. Een account staat 40 dagen open. De cursus kan in gedeeltes worden gedaan. Als het gewenst is kan een account op verzoek heropend worden zodat de cursist kan opfrissen. Bij meer dan 10 accounts kosten het 11de account en verder slechts €10,- per stuk. De accounts hoeven overigens niet gelijktijdig besteld te worden, al is dat voor onze administratieve verwerking handiger. Hierbij kun je ook denken aan familie en vrienden. Dat levert betere gesprekken op en meer begrip!

Dit bestellen scholen:
*  Voor de 1 of 2 leerkrachten/begeleiders van het kind. Dit wordt het minst gekozen
*  Voor 8 medewerkers diedirect met het kind te maken hebben. Bijvoorbeeld 2 leerkrachten, klasse-assistent, gymdocent, coördinator van de overblijf, conciërge, de adjunct en de zorgcoördinator. Dit  pakket wordt het meest gekozen
*  Voor het voltallige team zodat alle leerkrachten de basiskennis rondom diabetes bij een kind in huis hebben. In de praktijk blijkt dat de koudwatervrees bij leerkrachten weg te nemen zodat ouders en kinderen zich veilig en vertrouwd weten. Dit wordt regelmatig gekozen.

Bestellen
E-learnings kunnen per stuk en ook voor meerderen worden besteld. Een aanvraag kan gedaan worden via https://d-support.org/cursus-bestellen/, bovenste gedeelte van het formulier.

Betalen
Als je als ouders betaalt voor school neemt dat een drempel weg voor school. Scholen kunnen het zien als een investering, ze leren het niet alleen voor jouw kind maar ook voor eventuele nieuwe kinderen. Als school zelf betaalt kan de adjunct ‘eisen’ dat iedereen het doet. De kosten van optie 2 voor 7 à 8 schoolmedewerkers zijn €105 – € 120,-.

Op dit moment worden de volgende cursussen via e-learning aangeboden:

  • Basiscursus Diabetes bij een kind: theorie en oefeningen aan de hand van praktijksituaties
  • Basiscursus Een kind met diabetes op school (in ontwikkeling)