Documenten Stichting D-support

Documenten

Statuten D-Support

Klik hier om de statuten van D-Support te downloaden.

Huishoudelijke reglement D-Support

Klik om hier het huishoudelijk reglement van D-Support te downloaden.

Jaarverslag Stichting D-Support

Het verslag van de Stichting D-Support over 2019 kan hier gedownload worden.

Gedragscode oppassers en vrijwilligers van D-Support.

D-Support heeft een gedragscode ontwikkeld voor mensen die via D-Support werkzaam zijn.

D-Support is tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle oppassers, vrijwilligers, medewerkers, kinderen, hun ouders of andere betrokkenen, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden.

De gedragscode kan hier gedownload worden.