Welkom bij D-SUPPORT

Diabetes mellitus type 1 (kortweg: diabetes) is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Naar schatting hebben 7.000 kinderen diabetes mellitus type 1. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal elk jaar met 3,8% stijgt. Het leven van een kind met diabetes mellitus type 1 is complex. De ziekte vraagt om constante aandacht en discipline. Ouder(s) met een kind met diabetes hebben 24/7 de zorg voor hun kind. Ongemerkt blijven veel ouders zelf meestal dicht bij hun kind omdat een overdracht complex is en veel tijd vraagt. Ouders die geen afstand of adempauze (kunnen) nemen worden vaak overbelast. Dat raakt het hele gezin.

Stichting D-Support verlicht deze gezinnen met kinderen met diabetes. Dit doet D-Support onder andere door ouders concreet te helpen met het vinden van veilige oppas, basistraining (e-learning) of vaardighedentraining te geven aan familie, kennissen, scholen, kinderopvangcentra en (sport)verenigingen. Zelfs kan D-Support helpen bij het aanvragen van persoonsgebonden budget.

Stichting D-Support is dus een kruispunt van vraag en aanbod en heeft al duidelijk aangetoond dat het leven van kinderen 'normaler' wordt doordat ouders minder onder druk staan. Want hoe beter de ouders de situatie aankunnen, hoe beter de kinderen floreren. Daar zijn alle gezinsleden bij gebaat.

Aanbod

Gezinnen

Stichting D-Support biedt geschikte en deskundige oppas aan gezinnen met een kind met diabetes zodat ouders hun emotionele veerkracht behouden. Betrouwbaarheid, deskundigheid en praktische betrokkenheid zijn de speerpunten van onze stichting. De match tussen het gezin en de oppasser staat daarbij centraal. De nadruk ligt op veilige diabetesondersteuning om de ouder/verzorger even het gevoel van ‘vrij’ zijn te geven. Ook biedt D-Support de mogelijkheid om kennissen, familie of eigen oppas te scholen.

Oppassers

Stichting D-Support gaat voor oppassers op zoek naar een passend oppasadres. Voordat oppassers aan de slag gaan, vindt een intake plaats en ontvangen ze een scholing. Tevens kan stichting D-Support uw eigen vertrouwde oppas, familie en of buren scholen in basis diabeteszorg (netwerktraining).

Maak kennis met D-Support

Recente reacties