Terugkomdag en presentatie D-Support app 24 en 27 november 2018

 

D-Support
Den Haag, 24-10-2018
Uitnodiging terugkomdag en presentatie D-Support appBeste vrijwilliger, oppasser, andere geïnteresseerde,Hierbij willen wij je/jullie/u uitnodigen voor een van de twee geplande terugkomdagen van Stichting D-Support.
Op deze dagen gaan we in het eerste deel ervaringen uitwisselen en stand van zaken en ontwikkelingen in de behandeling van diabetes, voor zover van belang voor jou als diabetesoppas, bespreken.
In het tweede deel zal de D-Support app worden gepresenteerd. Hier zijn wij enorm trots op!
Dagen, tijdstip en locatie

  • Zaterdag 24 november van 10 – 15 uur. Locatie Tilburg: Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, locatie Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg
  • Dinsdag avond 27 november van 19-22 uur. locatie Zwolle: Isala ziekenhuis, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

D-Support app
Om de organisatie te verbeteren en daarmee het oppas/ begeleidingstraject, is met geld van het Diabetesfonds en van de Rabobank samen met ‘Diafrys’ een webapplicatie ontwikkeld. Onder andere is er een app ontwikkeld waarin de ouders en oppas alle voor oppassen belangrijke zaken kunnen zetten.
Een fantastische stap voorwaarts voor iedereen die met D-Support te maken heeft!

Informatiemarkt Tijdens de Terugkomdag in Tilburg is er ook een informatiemarkt. Hier worden interessante en nieuwe diabeteshulpmiddelen getoond.

Aanmelden graag voor 27 november via deze link. Geef bij het aanmelden ook eventuele voedselallergie of voedingswensen aan.
Je/u krijgt een bevestiging van aanmelding plus de laatste informatie betreffende de locatie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting D Support

Agnes Clement-de Boers, kinderarts-diabetes
voorzitter Stichting D-Support

 


E: info@d-support.org; T: 06-50275094; website: www.d-support.org; FB Stichting D-Support
KvK 61914770, RSIN 8545.46.418, IBAN NL66RABO0300699158, Corr: Albert Schweitzerstraat 4, 3902 KZ Veenendaal

 

De voorzitter

De lange hete zomer is helaas weer voorbij en het gewone leven is weer begonnen. Voor veel mensen heerlijk om weer de routine van het dagelijks leven op te pakken. Met weemoed denken we terug aan de lange zomeravonden.

Voor ouders met een kind met diabetes is het echter vaak een periode van stress, waarin opnieuw de vaak nieuwe leerkracht(en), geïnformeerd en bijgestaan moeten worden in de zorg rondom de diabetes van hun kind. Voor zowel de school als de ouder is een schoolstart extra spannend met een kind met diabetes in de klas, naast die andere 25 kinderen die ook aandacht nodig hebben. Veel ouders plannen dan ook extra vrije dagen in om dit goed te kunnen doen. De meeste kinderdiabetes teams organiseren vaak schoolinformatieavonden voor leerkrachten, en dat is een goed begin voor het begrip, maar onvoldoende om een jong kind te begeleiden als leerkracht. Het is dat dan ook fantastisch om te merken dat er al meerdere scholen informatie bij D-Support hebben gevraagd en nadenken over training voor hun leerkrachten. Hier moeten wij de training en e-learning wat voor aanpassen, maar dit is wel een veld waar wij ook heel graag ondersteuning in willen bieden. Uit het stukje van Guusje blijkt dat de e-learning steeds meer wordt gemaakt door diverse mensen en ook dat de familienetwerktraining een belangrijke rol vervult. Hiernaast loopt het matchen van oppassers aan gezinnen ook steeds meer op diverse plaatsen in Nederland. Guusje toont dit regelmatig ook op facebook met een foto van het gemeentebord van de betreffende gemeente. Regelmatig moet ik opzoeken waar dat is ….

De webapplicatie gaat in de herfst live!! Dit zal het coördineren, communiceren en regelen vele malen gaan versimpelen en de service die door D-Support geboden wordt enorm verbeteren. In november komt een presentatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Houdt uw mailbox in de gaten!

 

Wat hebben we dan nog verder nodig ?

 

Stichting D-Support heeft meer mensen en middelen nodig.

Middelen: Er gaat veel geld naar onderzoek voor genezing, en steeds meer naar projecten in kader van preventie van met name overgewicht en type 2 diabetes.  Het werk van D-Support is een vorm van ‘secundaire preventie’. Door de ondersteuning van het gezin en de omgeving gaat het beter met het gezin en daardoor met het kind. Wij doen veel acties om dit onder de aandacht te brengen van overheid, gemeenten en zorgverzekeraars in de hoop hier structureel geld voor te krijgen. Hiernaast zijn wij uiteraard heel erg blij met elke gift en subsidie!

Mensen: vanwege de snelle groei in heel Nederland hebben we regiocoördinatoren nodig. Bevlogen vrijwilligers die ongeveer 10 uur per maand willen besteden aan stichting D-Support. Ze leggen lokaal contact met gezinnen, oppaskandidaten, ziekenhuizen en verwante organisaties. De regiocoördinator krijgt natuurlijk ondersteuning van de organisatie. En er worden afspraken over declareren etc gemaakt. Het is een heel dankbare taak.

Mijn grootste wens is dat stichting D-Support volgend jaar in heel Nederland en voor alle gezinnen een oplossing heeft.

 

Agnes Clement, kinderarts diabetes

Voorzitter Stichting D-Support

En de winner is: de E-Learning van stichting D-Support!

In de afgelopen maanden is onze e-learning vaker aangevraagd dan onze oppas. Wat maakt de e-learning zo populair? De prettige manier van leren en de aantrekkelijke prijs per account (€10,–). Ouders vragen hem aan voor de gastouder, voor de oppas en voor ouders van vriendjes, voor opa’s en oma’s. We ontvingen zelfs aanvragen voor de medewerkers van enkele kinderdagverblijven.

Wat leert de cursist? De basics van diabetes, vanuit het perspectief van de oppas of begeleider. Hypo, hyper, diverse modellen meters, pennen en pompjes, de invloed van voeding en omstandigheden, de vereiste oplettendheid en acties. Dit alles in de eigen tijd van de cursist en in eigen tempo. Afhankelijk van de leersnelheid en de basiskennis duurt de cursus 1,5 à 3,5 uur. De cursus hoeft niet aaneengesloten gemaakt te worden.

Op de 2de plaats: de oppas. Het vinden en matchen van oppas lukt steeds beter. Hoewel we niet alle aanvragen kunnen vervullen groeit stichting D-Support gestaag. Het is belangrijk om oppaskandidaten te blijven werven. Ouders kunnen altijd een vraag indienen, want als er nog geen oppas beschikbaar is zoekt stichting D-Support actief mee.

Hoe gaat het intussen met de familienetwerktraining? Het lanceren van de familienetwerktraining blijkt een schot in de roos. Je bespreekt tevoren met de trainer wat je jouw netwerk wilt aanleren in die 2,5 uur. Het in huis halen van deze training geeft meer dan een voordeel. Er wordt veel geoefend met realistische materialen zonder je kind erbij. Je leert jouw netwerk beter kennen door de vlotte en professionele begeleiding. Het versterkt de band met de mensen die betrokken zijn bij jullie situatie. Dat helpt bij de verwerking van wat jullie is overkomen. De tijdsbesparing is al vaker benoemd, dus je energie blijft beschikbaar voor jou en je gezin.

Coördinator en diabetesverpleegkundige Guusje Neijens

De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Het bestuur van de Stichting D support wil u graag attenderen op de nieuwe uitgave in de serie De Ziekenboeg

De Diabetes van Daan van Christine Kliphuis en Helen van Vliet

Als je elke dag moet opletten

ISBN 9289051162653

Het boekje biedt voor ieder kind op een zeer toegankelijke wijze inzicht wat er gebeurt als de chronische aandoening diabetes type 1 wordt ontdekt en wat er bij deze ziekte aan de hand is in je lichaam. Ook wordt duidelijk hoe het is om diabetes te hebben en wat er allemaal verandert.

Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van wat hen eigenlijk te wachten staat.

Dit boekje ondersteunt en verluchtigt met vele illustraties en verduidelijkt de gebruikte medische termen.

Agnes Clement, kinderarts en voorzitter stichting D Support en Mirjam Offringa, kinderdiabetesverpleegkundige Juliana Kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis hebben redactioneel meegewerkt aan de tot standkoming van dit boekje.

Terugkomdagen 2018 en presentatie nieuwe app voor gezin en oppasser

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Neem het alvast op in uw agenda!!!

Op zaterdag 24 november wordt er s’ochtends, vanaf 10.00 uur een terugkomdag (opfrisbijeenkomst) georganiseerd voor onze oppassers in Eindhoven. s’Middags worden ook de ouders en onze partners uitgenodigd voor de presentatie van de webapplicatie met de daarbij behorende app. Op dinsdag 13 of 27 november ’s avonds vindt er een opfrisbijeenkomst en app presentatie plaats in Zwolle met het zelfde programma dan op zaterdag 24 november in Eindhoven.

De uitnodiging met nader bericht volgt zsm.

Dex de Dialeeuw helpt jou graag een handje in ruil voor slechts jouw glimlach!

Ben je kind of jongvolwassene en heb je Diabetes Mellitus Type1? Dan kun je ons vragen jou financieel te steunen om iets te doen of aan te schaffen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld om eens lekker van iets te genieten, iets leuks te doen of door een bijdrage te doen voor het inhuren van een oppas van D-Support. Eigenlijk vinden we ongeveer alles dat jou een glimlach bezorgt een goed idee!

Op www.dexdedialeeuw.nl staat meer informatie. Ook over hoe je een aanvraag kunt doen. Je kunt ons ook bellen of mailen. Want we zijn er voor jou!

Vaardighedentraining en informatie Den Haag 18 juni 2018

Vaardighedentraining en informatie Den Haag
Maandag 18 juni
19.00 -21.15 uur
 
Plaats: HAGA/Julianakinderziekenhuis Den Haag
 
Door: Mirjam en Guusje, diabetesverpleegkundigen. 
 
*Programma*  
19.00 uur verzamelen bij aquarium Juliana Kinderziekenhuis  Welkom 
Vraag en Antwoord: 
+ Do’s and don’ts 
+ Openstaande aanvragen in de regio
Pauze en groepsfoto  
+    Praktijk Weinig praten, lekker oefenen. Oók voor mensen die bijna alles al weten: wat WEL en NIET bij een “oppaskind”?  
+    Rondvraag, nieuwe datum.

Agnes Clement – De Boers: Lente

Wanneer ik dit schrijf is de lente in zijn volle glorie losgebarsten. Overal prachtige bloesem en voorjaarsbloemen. Het belooft een mooie zomer te worden. Ook voor D-Support.

Het aantal gezinnen met een goede oppasmatch neemt hand over hand toe. Tevens groeit de vraag naar onze training van het (familie-)netwerk. Na deze training durven grootouders, buren en ouders van vriendjes hun kleinkind, buurkind en vriend(innet)je weer op bezoek te krijgen. Daar gaat het om!

Op 7 april organiseerde Stichting Kinderdiabetes de première van de film ‘Safely in the rainbow’. Een indrukwekkende documentaire over een gezin met een kind met diabetes ‘life‘ gefilmd. In het kader van onze samenwerking met Stichting Kinderdiabetes mochten wij op deze dag ook een presentatie verzorgen. Ik was daar met Guusje. Het was supermotiverend om de positieve reacties op D-Support van zowel ouders als professionals te horen.

Intussen wordt hard gewerkt aan de webapplicatie. We hebben hier een voorschouw van gekregen en ik was onder de indruk van wat er al bedacht en gemaakt is door het team van Amrit Consultancy. Vanaf juni gaan we de applicatie uitproberen. Met de feedback hierop is het plan dat de webapplicatie vanaf september 2018 life gaat. Dit is echt ontzettend goed omdat regiocoördinatoren dan de gegevens kunnen beheren van de gezinnen en oppassers in hun eigen regio. Dit zal de dienstverlening van D-Support zeer ten goede komen. Verder zal de webapplicatie de onderlinge communicatie enorm verbeteren waardoor D-Support veel meer mensen kan ondersteunen. D-Support werkt ook aan een mobiele app, waarin ouders en verzorgers de belangrijke gegevens voor het kind met diabetes (tijdelijk) kunnen delen met de mensen die zij hiervoor in aanmerking vinden komen. Deze app kan gerealiseerd worden door subsidie van het Diabetesfonds en Rabobank en in samenwerking met Diafrys.

Een ander pluspunt is dat, nadat ik op de landelijke vergadering van diabeteskinderartsen hierover mocht vertellen, mijn kinderarts collega’s in het land ook heel positief tegenover D-Support staan, en graag mee willen werken aan verdere uitrol binnen Nederland.

Heel fijn, tenslotte is ons streven dat we gezinnen met een kind met diabetes in heel Nederland willen kunnen helpen in samenwerking met de plaatselijke diabetesteams, ouders en andere vrijwilligers.

Nieuw: de familie- en netwerktraining

Verlies je tijd aan steeds maar weer dezelfde “suiker- en leefstijlvragen”? Gaan jouw vakantiedagen van dit jaar op aan diabetes? Moet je de mensen rondom je kind veel en vaak uitleggen? Al die lieve mensen bedoelen het immers goed. Wat wist je zelf van diabetes voordat je ermee te maken kreeg? Had je dat ooit uit een boekje kunnen leren? Of van een kwartiertje uitleg?

 

D-Support biedt ook een familie- en netwerktraining aan! Tijd verliezen aan eindeloos informeren over “diabetes in het algemeen” is niet meer nodig. Met ondersteuning van stichting D-Support blijft je energie beschikbaar voor jou en je gezin.

 

Het werkt als volgt: je meldt je gezin aan bij D-Support en geeft aan dat je een familie- en netwerktraining wilt. In een telefonisch intakegesprek wordt duidelijk wie je wilt laten trainen en wat een geschikte aanpak is. Dan worden de e-learnings voor de deelnemers beschikbaar gesteld. Deze e-learning leent zich uitstekend als basis voor familie, vrienden en voor begeleiders van sport en spel. Elke deelnemer ontvangt een uniek account voor de e-learning. Na de afronding volgt groepsgewijs een praktische training met realistische materialen. Die vindt plaats op een locatie naar keuze.

De diabetesverpleegkundige van D-Support bespreekt vooraf de aanpak van de training, zodat het geheel naadloos aansluit op jouw situatie.

Het resultaat is dat je je de dagelijkse zorg kunt delen en dat je kind overal kan blijven spelen. Ondanks diabetes. Dat is gezond voor iedereen. https://d-support.org/aanmelding-als-gezin

 

Coördinator en diabetesverpleegkundige Guusje Neijens

Moeder Eva: Twee jaar geleden kreeg mijn zoontje op 1,5 jarige leeftijd diabetes mellitus

Ontzettend heftig nieuws en alle hens aan dek om als moeder,  de verzorging van mijn kind met diabetes eigen te maken. Terugkijkend op alle ervaringen van de afgelopen jaren kan ik zeggen dat dit nog steeds gepaard gaat met onrustige periodes en gemakkelijkere tijden. Zelf kan ik bijna alles nog doen wat ik graag zou willen doen, maar het kost me alleen een stuk meer energie en onrust dan voorheen.

De extra controles en verzorging die de ziekte met zich meebrengt daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Maar aan het feit dat ik de zorg van mijn zoontje heel moeilijk kan overdragen aan iemand anders en dat er constant een beroep op mij wordt gedaan, daaraan kan ik niet wennen. Omdat ik mijn zoontje alleen opvoed, dien ik de kar ook alleen te trekken en dat een heel beklemmend gevoel. Ik kan mij nou eenmaal niet in tweeën splitsen. Af en toe heb ik enorme behoefte om even los te zijn van de zorg.

Via een verpleegkundige van het diabetescentrum werd ik getipt over D-Support. Ik kwam in contact met Guusje en samen bespraken we waar ik naar op zoek was en wat mij zou kunnen helpen. Ik was naarstig op zoek naar oppas voor een bepaalde datum en er werd iemand gevonden! Ik had een kennismakingsgesprek met haar, het klikte meteen, dus het oppassen kon beginnen. De oppasavond was prima verlopen en nu vraag ik haar zo nu en dan om te komen oppassen. Ik ga met een gerust hart weg als zij komt oppassen en heb er alle vertrouwen in.

Veel herkenning voor mijn zoon want de oppasster heeft ook diabetes type 1 en voor mij weer een stukje vrijheid terug. Precies wat ik nodig had!

 

 

D-Support © 2017