Diabetesteams

Vrijwel alle diabetescentra hebben oog voor de sociale kant van diabetes bij een kind. Naast de medische behandeling komt er veel kijken in het dagelijks leven. Uitleggen wat diabetes is aan veel naasten, regelen voor school, speelafspraken en sport. Dat kost tijd en moeite. Veel ouders hebben gebroken nachten door de diabetes van hun kind. Door deze ontregelingen trekt diabetes een wissel op alle relaties in het gezin.  Ouders raken oververmoeid, verliezen veerkracht en weerbaarheid en kunnen zelfs in een diabetesburnout terecht komen. Daarom ligt er een taak voor diabetesprofessionals om proactief  te zijn met hun voorlichting en educatie. Niet alleen over de diabetes, maar ook over de impact op het gezin.

Hoe kan een diabetesteam ouders helpen om de sociale impact aan te kunnen?

  • Een poster in de wachtkamer hangen
  • In de map voor nieuwe patiënten een folder opnemen van D-Support
  • D-Support vermelden op de ziekenhuiswebsite als ondersteunende organisatie
  • De hulpmiddelen zoals e-learning inzetten naast de persoonlijke educatie
  • Met regelmaat vragen aan ouders hoe het inmiddels met hunzelf gaat: baan, hobby’s, tijd voor elkaar
  • Deelnemen aan de online themabijeenkomsten van D-Support voor kinderdiabetesteams. Zie hiervoor de kalender