Diabetesteams

Vrijwel alle diabetescentra hebben oog voor de sociale kant van diabetes bij een kind. Maar óók weten diabetesverpleegkundigen dat veel ouders overstromen van energie om álles zelf te doen voor hun kind. Daar schuilt een risico in. Bijvoorbeeld dat ouders eindeloos moeten uitleggen over diabetes, en veel tijd kwijt zijn met het overdragen van hun kind aan school, sport en bij vriendjes. Ouders raken oververmoeid, verliezen veerkracht en weerbaarheid en kunnen zelfs in een diabetesdip terecht komen. Daarom ligt er een taak voor diabetesprofessionals om proactief  te zijn met hun voorlichting en educatie. Niet alleen over de diabetes, maar ook over de impact op het gezin.

Hoe kan een diabetesteam ouders helpen om de sociale impact aan te kunnen?

  • In de map voor nieuwe patiënten een folder opnemen van D-Support
  • Met regelmaat vragen aan ouders hoe het inmiddels met hunzelf gaat: baan, hobby’s, tijd voor elkaar
  • D-Support vermelden op hun website als organisatie die waardevol kan zijn voor ouders
  • De hulpmiddelen zoals e-learning en mobiele app inzetten naast de persoonlijke educatie
  • Deelnemen aan de online themabijeenkomsten van D-Support voor kinderdiabetesverpleegkundigen en andere diabetesprofessionals. Zie hiervoor de kalender