FAQ’s

Houdt de muis onder een vraag (computer/tablet) of tik daar met je vinger (telefoon) om het antwoord te lezen.

Ik heb me aangemeld via de website maar het wachtwoord werkt niet
Klik in de website op wachtwoord vergeten, en maak een nieuw wachtwoord aan.
Ik probeer in te loggen maar de site herkent de gebruikersnaam niet
De gebruikersnaam is het bij ons bekende e-mailadres. Is dat gewijzigd? Stuur dan even een bericht aan administratie@d-support.org. Wij lossen het zo spoedig mogelijk op.
Ik heb de gegevens van de kinderen ingevoerd maar de applicatie slaat deze niet op
Vanuit de telefoon kunnen de gegevens nog niet worden opgeslagen. Voer de gegevens van de kinderen dus in via de laptop of computer.
Ik heb me allang geleden aangemeld maar geen reactie ontvangen. Wat kan ik doen?
>Heel vervelend maar soms gebeurt dit. Onze excuses. Neem vooral opnieuw contact op met de organisatie via info@d-support.org We hopen dan snel de draad weer op te pakken.
Kan ik mijn vertrouwde oppas laten trainen door D-Support?
Jazeker, de eigen babysit en buren of familie kunnen van D-Support de E-learning volgen. Zij kunnen ook een vaardighedentraining volgen bij D-Support.
Waarom kan ik niet zien wie de oppassers in mijn regio zijn?
Dit is vanwege de privacy en de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien checkt de regiocoördinator de beschikbaarheid van de oppaskandidaten voordat deze worden voorgesteld aan de aanvrager.
Ik heb een aanvraag ingediend. Hoe komt een oppasmatch tot stand?
De regiocoördinator checkt de beschikbaarheid van de oppaskandidaten. Daarna krijgt de aanvrager een bericht dat er iemand is gevonden. Met een kennismaking-op-afstand wordt het eerste contact gelegd. Als het klikt kunnen de aanvrager en de kandidaat zelf live afspreken.
De leerkrachten van school willen de E-learning gaan doen. Wie betaalt de kosten?
Deze kosten komen voor rekening van de ouders, en vaak wil de school hier een deel van meebetalen.
Door wie is de E-learning ontwikkeld?
De E-learning is ontwikkeld door kinderdiabetesverpleegkundigen in samenwerking met een kinderdiabetesarts, ouders en oppaskandidaten. 2x per jaar wordt de E-learning bijgesteld aan de hand van de feedback van cursisten.
Waarom adviseren jullie ouders om de E-learning door familie te laten volgen?
Ouders hebben vaak de zware en tijdrovende taak om steeds de algemene diabetes uit te leggen aan familie, en helaas ook geconfronteerd te worden met allerlei goedbedoelde vragen en misverstanden. Door de E-learning wordt dit vanaf het begin voorkomen. Bovendien weet je dan als ouder precies wat de naasten wel en niet weten. Als ouder ben je wel de aangewezen persoon om toelichting te geven over de diabetes van het eigen kind.
Krijg ik kinderopvangtoeslag voor een oppas van D-Support?
Meestal niet, alleen in het geval de oppas een geregistreerde gastouder is.
Mag de oppas ook een infuusset plaatsen of een sensor plaatsen?
Daar wordt de oppas niet op getraind door D-Support. Als de ouder dit aanleert aan de oppas en het vertrouwt kan dit onderling worden afgesproken.
Waarom wordt niet door D-Support aangeleerd hoe een infuusset of een sensor moet worden ingebracht?
De oppassers van D-Support krijgen een goede basistraining op het gebied van diabetes bij een kind. Het inbrengen van een nieuw infuus of een sensor is een specifieke vaardigheid.
Waarom kost de E-learning geld?
Aan het aanmaken van accounts en het doorontwikkelen van de inhoud zijn kosten verbonden. De prijs van de E-learning is kostendekkend.
Hoe lang is het certificaat van de E-learning geldig?
Het advies is om de E-learning na 2 jaar te herhalen als je in de tussentijd niet met kinderen met diabetes te maken hebt gehad. Er is geen wettelijke houdbaarheid aan te geven.
Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van V&VN. Kan ik de training van D-Support opvoeren voor mijn deskundigheidskwalificatie?
Ja, het volgen van de E-learning kan worden opgevoerd als een Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteit (ODA) in het kwaliteitsregister van V&VN.
Ik wil een PGB aanvragen voor de kosten van oppas. Hoe helpt D-Support hierbij?
D-Support doet niet zelf de aanvraag maar geeft duidelijke adviezen en handreikingen om de procedure te doorlopen. Dit neemt veel zorgen weg en vergroot de kansen voor het welslagen van de aanvraag. Hier zijn eenmalige kosten mee gemoeid €120,-.
Mijn oppas gaat binnenkort verhuizen en we hebben een nieuwe nodig. Moeten we hier opnieuw voor betalen?
Ja, aan de zoekprocedure en het matchen zijn nu eenmaal kosten verbonden.
We hoeven geen oppas, maar willen wel de applicatie gaan gebruiken. Hoe moeten we ons dan aanmelden?
Aanmelden gaat altijd via de aanmeldpagina, en bij de opmerkingen kan worden aangegeven dat het enkel gaat om gebruik van de applicatie.
We willen de leerkrachten koppelen aan de applicatie. Hoe werkt dat?
De leerkracht of de ouder meldt de leerkracht aan via de website in het profiel Leerkracht/begeleider en vermeldt hierbij de naam van het kind waaraan deze gekoppeld moet worden. Vanuit D-Support wordt de koppeling tot stand gebracht.
Hoe gaat de ontkoppeling in zijn werk?
Een leerkracht of begeleider kan alleen ontkoppeld worden op verzoek van de ouders. Geef dit verzoek door met een bericht aan administratie@d-support.org