Webapplicatie & Mobiele app D-Support

Informatie

Twee functies: oppas vinden èn informatie delen met school, oppas, speeladres, (sport)vereniging, logeeradres

D-Support ontwikkelt een webapplicatie en een mobiele app om de matching van oppassers en gezinnen (door D-Support) en het overdragen van informatie over het kind (door de ouders/verzorgers) te vereenvoudigen.

In de huidige situatie melden oppassers en gezinnen zich aan via de website van D-Support. De gegevens worden handmatig gekopieerd in een database van waaruit de matching plaatsvindt.

Vinden van oppas 
In de nieuwe situatie kunnen oppaskandidaten en gezinnen een account aanmaken. Ze kunnen dan globaal zien of er gezinnen en oppassers in hun regio zijn. Daarna meldt de ouder of oppaskandidaat zich aan bij D-Support. De regiocoördinator legt het contact tussen gezin en oppasser. Als het tot een match komt krijgen het gezin en de oppasser de beschikking over een mobiele app waarin de ouders de specifieke gegevens van hun kind(eren) invoeren en beheren. Als ouders mensen willen toevoegen of ontkoppelen is één berichtje aan D-Support genoeg om dit vlot te realiseren. D-Support heeft geen inzage in inhoudelijke informatie.

Informatie delen
De app kan ook worden aangeschaft door ouders om in de toekomst veel eenvoudiger de diabetesinformatie van hun kind te delen met school, (sport)vereniging, opvang, ouders van vriend(innet)jes enzovoorts. Zodat er geen mappen en uitgebreide instructies meer hoeven te worden meegegeven, zoals nu vaak het geval is.

De app heeft de volgende functies:

  1. Basisinformatie over de diabetesafspraken zoals: wat is kenmerkend voor het kind bij een ontregeling (hoog, laag), wat is belangrijk voor het kind
  2. Een planner om afspraken in te plaatsen
  3. Informatie (telefoonnummers/adressen) voor in geval van nood
  4. Een logboek om in aan te geven welke bijzonderheden er waren tijdens oppas, sport, school of spel
  5. Een lijst met informatieve hyperlinks over kinderen en diabetes.

De webapplicatie en mobiele app worden ontwikkeld met steun van de RABObank en het Diabetesfonds, in samenwerking met Diafrys, de verzamelde Friese kinderdiabetescentra.