Mobiele app D-Support

Informatie

Mobiele app voor het vinden van oppas en als informatiedocument voor school, oppas, speeladres, (sport)vereniging, logeeradres

 1. Vinden van oppas: snel overzicht
  In de nieuwe situatie maken oppaskandidaten en gezinnen een account aan. Ze kunnen dan zien of er gezinnen en oppassers in hun regio zijn. Daarna meldt de ouder of oppaskandidaat zich aan bij D-Support. De regiocoördinator legt het contact tussen gezin en oppasser. Als het tot een match komt kunnen het gezin en de oppasser in de mobiele app de specifieke gegevens van hun kind(eren) invoeren en beheren. Als ouders mensen willen toevoegen of ontkoppelen is één berichtje aan D-Support genoeg om dit vlot te realiseren. D-Support heeft geen inzage in inhoudelijke informatie.
 2. Informatie delen: bespaart tijd en energie
  De app wordt ook aangeschaft door ouders om eenvoudig en duidelijk de diabetesinformatie van hun kind te delen met school, (sport)vereniging, opvang, ouders van vriend(innet)jes enzovoorts. Zodat er geen mappen en uitgebreide instructies meer hoeven te worden meegegeven, zoals nu vaak het geval is.

De app heeft de volgende functies:

 1. Basisinformatie over diabetesafspraken zoals: wat is kenmerkend voor het kind bij hoge en lage glucose, wat is belangrijk voor het kind
 2. Afsprakenplanner
 3. Informatie (telefoonnummers/adressen) voor dringende situaties
 4. Logboek om in aan te geven welke bijzonderheden er waren tijdens oppas, sport, school of spel
 5. Informatieve hyperlinks over kinderen en diabetes.

De mobiele app is ontwikkeld in samenwerking met Diafrys, de verzamelde Friese kinderdiabetescentra. met financiële steun van de RABObank en het Diabetesfonds.