THEMABIJEENKOMST voor kinderdiabetesteams 8 juni 2023: concrete handvatten voor veilige (door)start op school na diagnose

THEMABIJEENKOMST voor kinderdiabetesteams: zorgpad met concrete handvatten bij de (door)start op school na diagnose

THEMA: zorgpad met concrete handvatten bij de (door)start op school na diagnose
Donderdag 8 juni 2023 van 19.30-20.45 uur

Op verzoek van vele kinderdiabetesverpleegkundigen presenteert Stichting D-Support vanavond een zorgpad met concrete handvatten voor een veilige (door)start op school na diagnose. Rekening houdend met ouders en kind én met formaliteiten in de onderwijs- en welzijnswereld. Hoe beter we dit meenemen in het diagnosetraject, hoe beter de kansen op gestroomlijnde samenwerking met school. We zien zoals het spreekwoord zegt: haast en spoed zijn zelden goed! Geef jouw kinderen de beste kansen en zorg dat je erbij bent.

Aanwezig van D-Support:
Guusje Neijens (gespreksleider) coördinator
Adjunct schooldirecteur Joris Weller
2 medewerkers voor praktische en technische ondersteuning

Aanmelden stellen we op prijs, is niet verplicht. Klik hier, vul aan en verstuur de mail    en geef het door in je team.
Zoomlink: De meetings worden online georganiseerd in de Zoom-omgeving. Je kunt deelnemen door deze hyperlink aan te klikken

Alvast bedankt voor je aanmelding

Vriendelijke groet,
Guusje Neijens
Diabetesverpleegkundige en coördinator

Maandag 9 januari 2023: online informatie over de e-learning van D-Support. Aanvang 20 uur

Maandag 9 januari 2023 om 20 uur: Informatie e-learning

Maandag 9 januari 2023 zal per ZOOM-meeting verteld worden over de e-learning van D-Support. Veel kinderdiabetesverpleegkundigen adviseren deze aan ouders, maar wat houdt dit eigenlijk in? Voor ouders, familie en vrienden.

Aanvang: 20.00 uur. Duur: 45 minuten. Kosten: vrije gift

Dit is de ZOOMlink: https://us02web.zoom.us/j/83224687108?pwd=ZEZZdDVuOTY5VkJSQkg2OS8rSjMzQT09

Bestuur

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, algemeen bestuurslid en vader van een kind met diabetes. Tevens penningmeester ad interim.

Drijfveer

VISIE
Onze visie is dat de natuurlijke omgeving van het kind met diabetes in alle opzichten gericht moet zijn op een zo normaal mogelijke jeugd, zonder risico op vermijdbare onveiligheid, gezinsstress, uitsluiting, isolement, onbegrip en stigmatisering ondanks de diabetes.

MISSIE
Onze missie is het integreren en inbedden van de bewezen noodzakelijke sociale ondersteuning door middel van dienstverlening aan ouders en hun gehele natuurlijke netwerk. Daarbij is het streven dat deze ondersteuning toegankelijk is voor alle gezinnen, ongeacht hun financiële mogelijkheden. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met diabetesteams, zorgverzekeraars, onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Praktisch

Bij D-Support zijn de volgende mensen actief:

  • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige en diabetescasemanager
  • Anne Schets, regiocoördinator voor D-Support. Daarnaast werkzaam als gezinscoach voor gezinnen met een kind met diabetes.
  • Janneke Noordman, administratief medewerker (tot 1 februari 2023)
  • Laura Kusters, administratief medewerker (vanaf 1 december 2022)
  • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)
  • Vertrouwenspersoon: Vacant

Vacature bestuursleden

Om te professionaliseren zoeken we uitbreiding van het huidige bestuur. In het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris en een penningmeester. Heeft u (bestuurs-)ervaring op één van deze gebieden en voelt u zich betrokken bij het welzijn van kinderen, in het bijzonder kinderen met type 1 diabetes, neem dan contact met ons op. De tijdbesteding is ongeveer enkele uren per week.

Voor nadere inlichtingen: stuur een mail (klik hier).

Rotary Bennekom en D-Support in actie voor kinderen met diabetes

Kinderartsen en kinderdiabetesverpleegkundigen ervaren dagelijks hoe ingrijpend en complex diabetes bij een kind is. Voor een kind is een zo normaal mogelijk gezinsleven wenselijk, maar voor ouders is dat helaas vaak een onmogelijke opgave omdat oppas, school en opvang niet altijd kunnen omgaan met diabetes. Daarom is het kinderdiabetesteam van de Gelders Vallei in Ede blij dat stichting D-Support in deze regio praktische ondersteuning komt bieden, wat mogelijk wordt gemaakt door een cheque van Rotary Bennekom.

In samenwerking met het kinderdiabetesteam van de Gelderse Vallei gaat D-Support gezinnen bewuster maken van het belang van voldoende adempauze voor zichzelf. Ook gaan zij knelpunten op scholen en clubs aanpakken. De uitrol van D-Support in Ede is onderdeel van project Oost-Nederland. In de loop van 2021-2022 worden ook de regio's  Arnhem, De Liemers, Achterhoek en Twente  bij dit project betrokken.

De uitreiking van de cheque vond plaats op donderdagmiddag 28 oktober 2021 in Ziekenhuis de Gelderse Vallei.

Nieuwsbrief 2021 editie 2

Demystifying Email Design Nieuwsbrief 2 2021

Nieuwsbrief van Stichting D-Support
Inhoud:
Een kersverse oppas
Diabetesgroeimodel

Naar een nieuwe klas!
Bericht van de voorzitter
Even ontspannen
2021, 2de editie

Diabetesgroeimodel
• • •

Veel ouders vragen zich af welke ondersteuning passend is bij welke leeftijd. In het Diabetesgroeimodel van Kinderdiabetescentrum Nijmegen is per leeftijd te zien welke stappen richting zelfstandigheid binnen de diabeteszorg gezet zouden kunnen worden door het kind en door ouders.

Een voorbeeld van betrokkenheid van een kind van 3 jaar is te zien in dit filmpje J met dank aan Noor

Kersverse oppas Danae (Tilburg) aan het woord

Tijdens mijn aanmelding bij D-support las ik op de website dat er eerst een e-learning moet worden gedaan door alle oppassers. Dit vond ik een supergoed initiatief en ik was blij dat ik die cursus kon maken. Ik las welke hoofdstukken er voorbij zouden komen, zoals koolhydraten berekenen. Nu werk ik ongeveer 1,5 jaar met een sensor en een pomp, dus op dat moment ontstond er een groot vraagteken in mijn hoofd. De waardering dat ik de luxe heb om niet meer elk moment van de dag te moeten rekenen was meteen erg groot. Ik ben geen rekenwonder dus toen ik las hoe je ook alweer de koolhydraten moest omrekenen, moest ik een beetje om mezelf lachen omdat het weer net zo verwarrend was als in het begin. Dus ik ben opnieuw gaan oefenen met rekenen. Dat geeft toch een iets geruster gevoel. Ik heb mega veel zin om te starten als oppasser voor D-support. Nu ik officieel mijn certificaat binnen heb kan het hopelijk bijna beginnen.

Groetjes, Danae uit Tilburg

OPROEP aan alle oppassers: zijn je gegevens up to date?
Geef wijzigingen door aan administratie@d-support.org. Dank!

Diabetesgroeimodel
• • •

Veel ouders vragen zich af welke ondersteuning passend is bij welke leeftijd. In het Diabetesgroeimodel van Kinderdiabetescentrum Nijmegen is per leeftijd te zien welke stappen richting zelfstandigheid binnen de diabeteszorg gezet zouden kunnen worden door het kind en door ouders.

Een voorbeeld van betrokkenheid van een kind van 3 jaar is te zien in dit filmpje J met dank aan Noor

Belangrijk:
De nieuwe klas

Over twee maanden is het zover: je kind gaat naar een nieuwe klas! Hoe zullen de nieuwe leerkrachten omgaan met je kind en de diabetes? Om te voorkomen dat je opníeuw alles over diabetes moet vertellen (voor de hóeveelste keer inmiddels??) is er de e-learning van D-Support. Die behandelt de basis van diabetes bij kinderen. Jouw uitleg waarin je kind centraal staat wordt dan beter en vlotter begrepen. Tip: stel dit vóór de vakantie aan de schoolleiding voor en bespreek de kosten van €15,- per account. Bij meer dan 15 aanvragen: €10,- per account.
d-support.org/cursus-bestellen

Bericht van de voorzitter

Nu we enigszins uit de coronacrisis komen zijn avondjes uit, gezellig eten en sporten weer mogelijk. D-Support merkt dat ook. Aanvragen voor oppas stromen binnen. Wij doen ons best oppas te regelen en meestal lukt dat. Indien er geen oppas direct voorhanden is gaan we actief op zoek! Als jullie zelf oppas of een gastouder kennen die ‘alleen’ nog scholing over diabetes nodig heeft kan dat óók via D-Support. Met de vernieuwde e-learning en praktische training stomen we geïnteresseerden klaar om op jullie kind te passen. Deze trainingen zijn ook heel geschikt voor bijvoorbeeld leerkrachten en sport- of dansdocenten. Zelfs professionals van thuiszorgorganisaties en logeerhuizen maken er gebruik van. Alleen al het volgen van de e-learning levert veel meer kennis en begrip op voor de diabetes. De winst: tijdbesparing van ouders en een vrijer & veiliger leven voor de kinderen.


Agnes Clement-de Boers,
kinderarts diabetes
Voorzitter Stichting D-Support

Even ontspannen: DOOLHOF

Belangrijk:
De nieuwe klas

Over twee maanden is het zover: je kind gaat naar een nieuwe klas! Hoe zullen de nieuwe leerkrachten omgaan met je kind en de diabetes? Om te voorkomen dat je opníeuw alles over diabetes moet vertellen (voor de hóeveelste keer inmiddels??) is er de e-learning van D-Support. Die behandelt de basis van diabetes bij kinderen. Jouw uitleg waarin je kind centraal staat wordt dan beter en vlotter begrepen. Tip: stel dit vóór de vakantie aan de schoolleiding voor en bespreek de kosten van €15,- per account. Bij meer dan 15 aanvragen: €10 per account.
d-support.org/cursus-bestellen

Even ontspannen: DOOLHOF
Stichting D-Support praktische ondersteuning voor gezinnen met een kind met diabetes.
KVK 61914770 IBAN NL66RABO0300699158 www.d-support.org

Nieuwsbrief van Stichting D-Support

Inhoud:
Een kersverse oppas
Diabetesgroeimodel

Naar een nieuwe klas!
Bericht van de voorzitter
Even ontspannen

2021, 2de editie

Klik hier voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2021, editie 1

Bericht van de voorzitter

Helaas zitten we nog in de coronacrisis met veiligheidsmaatregelen, dus veel minder oppasaanvragen, want een avondje samen uitgaan zat (en zit) er nog niet in. Maar er gloort hoop op betere tijden. Er waren wel enthousiaste aanmeldingen van oppaskandidaten. Zo staat D-Support klaar om aanvragen voor oppas zo snel mogelijk in te vullen. Oppassers, we zijn heel blij als we je hiervoor mogen blijven benaderen, we zijn je echt niet vergeten! Intussen werken wij achter de schermen aan het updaten van het oppassersbestand en de e-learning, en wordt de D-Support-app werkzaam gemaakt.

Een duidelijke groei is te zien in aanvragen van onze e-learning door scholen, crèches en naschoolse opvang. Na de interactieve basiscursus kent de cursist het verschil tussen type 1 en type 2 diabetes, verschillende behandelmogelijkheden, weet wàt te doen in bepaalde situaties. Hier komen enthousiaste reacties op. Kinderdiabetesverpleegkundigen en ouders hebben véél meer vertrouwen dat de diabetes ook door anderen te hanteren is. Zodra het kan gaan we de fysieke vaardighedentrainingen hervatten voor oppassers en netwerk (buren, opa’s, oma’s, vereniging etc).  Wij hopen jullie binnenkort weer in levende lijve tegen te komen.

Agnes Clement – de Boers, kinderarts diabetes
Voorzitter Stichting D-Support

Nieuwsbrief 2021, editie 1