Categorie: Nieuws

Bestuur

Bestuur

Voorzitter/secretaris

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-De Boers

Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag. Tevens secretaris ad interim

Penningmeester

Ralph Welcker

Ralph Welcker, algemeen bestuurslid en vader van een kind met diabetes. Tevens penningmeester ad interim.

Drijfveer

VISIE
Onze visie is dat de natuurlijke omgeving van het kind met diabetes in alle opzichten gericht moet zijn op een zo normaal mogelijke jeugd, zonder risico op vermijdbare onveiligheid, gezinsstress, uitsluiting, isolement, onbegrip en stigmatisering ondanks de diabetes.

MISSIE
Onze missie is het integreren en inbedden van de bewezen noodzakelijke sociale ondersteuning door middel van dienstverlening aan ouders en hun gehele natuurlijke netwerk. Daarbij is het streven dat deze ondersteuning toegankelijk is voor alle gezinnen, ongeacht hun financiële mogelijkheden. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met diabetesteams, zorgverzekeraars, onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Praktisch

Bij D-Support zijn de volgende mensen actief:

 • Guusje Neijens, coördinator en trainer voor D-Support. Daarnaast werkzaam als (kinder-)diabetesverpleegkundige en diabetescasemanager
 • Anne Schets, regiocoördinator voor D-Support. Daarnaast werkzaam als gezinscoach voor gezinnen met een kind met diabetes.
 • Janneke Noordman, administratief medewerker (tot 1 februari 2023)
 • Laura Kusters, administratief medewerker (vanaf 1 december 2022)
 • Bij evenementen heeft D-Support vaak hulp van lokale vrijwilligers (zie ook: aanmelden als vrijwilliger)
 • Vertrouwenspersoon: Vacant

Vacature bestuursleden

Om te professionaliseren zoeken we uitbreiding van het huidige bestuur. In het bijzonder zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris en een penningmeester. Heeft u (bestuurs-)ervaring op één van deze gebieden en voelt u zich betrokken bij het welzijn van kinderen, in het bijzonder kinderen met type 1 diabetes, neem dan contact met ons op. De tijdbesteding is ongeveer enkele uren per week.

Voor nadere inlichtingen: stuur een mail (klik hier).

THEMABIJEENKOMST voor kinderdiabetesverpleegkundigen 2023

THEMABIJEENKOMST voor (kinder)diabetesverpleegkundigen

De online thema-avond in voorjaar 2023 is op

Maandag 27 maart 2023 van 19.30-21.00 uur

Aanmelden stellen we op prijs, is niet verplicht. Klik hier, vul aan en verstuur de mail
Het thema is: organiseren van een goede (door)start op school en de kinderopvang, na de diagnose

 1. Ervaringen uitwisselen: hoe pakken de verschillende poli’s dit aan? Is er een methodiek?
 2. D-Support voor scholen en kinderopvang:
  • E-Learning scholen, kennissen en familie
  • Mobiele applicatie en preview

Aanwezig van D-Support:

 • Guusje Neijens (gespreksleider) coördinator
 • Adjunct schooldirecteur
 • 1 medewerker voor praktische en technische ondersteuning

Zoomlink: De meetings worden online georganiseerd in de Zoom-omgeving. Je kunt deelnemen door deze hyperlink aan te klikken

Alvast bedankt voor je aanmelding!

Vriendelijke groet,
Guusje Neijens
Diabetesverpleegkundige en coördinator

Dex de Dialeeuw sponsort diabetesoppas van D-Support

Durf te vragen! Misschien bent u ouder van een kind met diabetes en zou u er dolgraag eens uit willen, maar is het vinden van oppas en inschakelen van oppas financieel niet haalbaar. Dex de Dialeeuw heeft een groot kaarten voor “5xoppassen” beschikbaar gesteld. Ook betaalt Dex mee aan het scholen van de oppas. Neem contact op met stichting D-Support indien u hiervan gebruik wilt maken of informatie wilt krijgen over de mogelijkheden. info@d-support.org of kijk op de website www.d-support.org en op www.dexdedialeeuw.nl

 

 

Ouders bieden e-learning aan leerkrachten, buren, en clubleiding van hun kind

Vader: “…Het ging ons te ver om veel minder te gaan werken. Maar we hebben onze banen nu totaal anders ingericht qua werktijden. Mijn partner werkt onregelmatig en in de zorg, ik werk in een creatief beroep met opdrachten en deadlines. Terwijl ons dochtertje van 4,5 jaar op school is is één van ons niet aan het werk zodat we zo nodig in kunnen springen voor haar diabetes. Dankzij de onregelmatige diensten van mijn vrouw kunnen we het opvangen maar het heeft een keerzijde. We hebben als partners nauwelijks momenten met elkaar. Ook ons uitgaan stond al 3 jaar op een héél laag pitje. Ik kan weleens jaloers naar andere ouders kijken die gewoon elk weekend samen vrij hebben.

We vinden D-Support een geweldig initiatief. We hebben onze buren, de leerkrachten en de clubleiding de e-learning aangeboden en ze waren allemaal heel enthousiast. Dit bespaarde ons veel tijd in het uitleggen van de basics van diabetes. Zij begrijpen de aanwijzingen over onze dochter nu veel beter. En we hebben een fantastische oppas waarbij de kinderen zich helemaal op hun gemak voelen.”